ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

//ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу са организацијом рада утврђеном Одлуком о организацији рада Републичке комисије за време ванредног стања бр. 130-01-6/2020 од 17.03.2020. године, у периоду од 17.03.2020. године закључно са 27.03.2020. године, одржала je укупно 8 седница већа на којима је одлучено о 29 иницијалних аката.

Републичка комисија је у наведеном периоду одлучивала о предметима који су формирани на основу следећих иницијалних аката:

Захтеви за заштиту права:

 1. 4-00-221/2020
  Наручилац: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: „Malex City Copy Service“ д.о.о, Београд
 2. 4-00-160/2020
  Наручилац: ЈКП Услуга, Бољевац
  Подносилац: „Хидроалфа“ сервис пумпи, електромотора и расхладе Сокобања, Сокобања
 3. 4-00-163/2020
  Наручилац: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
  Подносилац: „Traffix“ д.о.о., Ниш
 4. 4-00-196/2020
  Наручилац: Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет, Београд
  Подносилац: Movie Kitchen –Catering д.о.о., Београд
 5. 4-00-177/2020
  Наручилац: ЈП ЕПС, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „DNP-Inženjering“ д.о.о., Нови Сад, „IEE“ д.о.о., Нови Сад, „ELSING GROUP“ д.о.о., Нови Сад и „ENERGY PRO“ д.о.о., Нови Сад
 6. 4-00-179/2020
  Наручилац: Дом здравља Нови Београд, Београд
  Подносилац: Комунално предузеће „Димничар“ а.д. Београд
 7. 4-00-127/2020
  Наручилац: Установа студентски центар „Београд“, Београд
  Подносилац: „Хеп Енергија“ д.о.о., Београд
 8. 4-00-133/2020
  Наручилац: Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Београд
  Подносилац: С.З.Т.Р. „СИСТЕМ ЦД“, Београд
 9. 4-00-135/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС – Огранак ТЕНТ“ Обреновац
  Подносилац: „Техномаркет“д.о.о., Београд
 10. 4-00-94/2020
  Наручилац: Општина Шид, Шид
  Подносилац: „Феман“ д.о.о., Јагодина
 11. 4-00-63/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС“, Београд
  Подносилац: „CENTRALINVEST“ д.о.о., Београд
 12. 4-00-72/2020
  Наручилац: ЈП „Комуналац“, Рума
  Подносилац: „Telenor“ д.о.о., Београд
 13. 4-00-1147/2019
  Наручилац: Општина Пријепоље, Пријепоље
  Подносилац: „Лабуд Плус“ д.о.о, Ивање, Пријепоље
 14. 4-00-187/2020
  Наручилац: ЈП „Градско стамбено“, Београд
  Подносилац: „Bellopan“ д.о.о., Зајечар
 15. 4-00-134/2020
  Наручилац: ЈКП „Водовод и канализација“, Обреновац
  Подносилац: Ггрупа понуђача коју чине GTP „Imes-coop“ д.о.о., Обреновац, ГП „Градитељ НС“ д.о.о., Нови Сад и „Премер Савковић“, Лазаревац
 16. 4-00-123/2020
  Наручилац: Општина Бечеј
  Подносилац: „Градитељ НС“ д.о.о., Нови Сад
 17. 4-00-101/2020
  Наручилац: ЈКП „Градско саобраћајно предузеће Београд“, Београд
  Подносилац: „Andrić R&M“ д.о.о., Инђија
 18. 4-00-35/2020
  Наручилац: ЈКП „Чистоћа, Краљево
  Подносилац: „Group Enigma MC“ д.о.о., Крушевац
 19. 4-00-192/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС – Огранак ТЕНТ“, Обреновац
  Подносилац: „IZOPROGRES“ a.д., Београд
 20. 4-00-116/2020
  Наручилац: Градска управа града Пожаревца, Пожаревац
  Подносилац: „MAXA TOURS“ д.о.о., Пирот
 21. 4-00-130/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС – Огранак ТЕ и КО“, Костолац
  Подносилац: „MHP Seal Engineering“ д.о.о., Београд
 22. 4-00-138/2020
  Наручилац: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд
  Подносилац: „Кепром“ д.о.о., Београд
 23. 4-00-103/2020
  Наручилац: ЈКП „Београд пут“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Електроизградња Бајина Башта“ а.д., Бајина Башта и „ИНТЕРГАГА“ д.о.о., Београд

 

Изјашњења о наставку поступка пред Републичком комисијом:

 1. 4-00-159/2020
  Наручилац: Универзитет у Новом Саду
  Подносилац: „TTC Top Travel Centar“ д.о.о, Београд

Жалбе на закључак наручиоца:

 1. 4-00-160/2020
  Наручилац: ЈКП Услуга Бољевац
  Подносилац: „Хидроалфа“ сервис пумпи, електромотора и расхладе Сокобања, Сокобања
 2. 4-00-120/2020
  Наручилац: Општина Неготин
  Подносилац: „Minel schreder“ д.о.о, Београд
 3. 4-00-155/2020
  Наручилац: Центар за културу Пожаревац
  Подносилац: „Континентал турс“ д.о.о, Кула

 

Захтеви за накнаду трошкова:

 1. 4-00-150/2020
  Наручилац: ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара Лазаревац
  Подносилац: „Elkoкv“д.о.о, Чукојевац, Краљево
 2. 4-00-159/2020
  Наручилац: Универзитет у Новом Саду
  Подносилац: „TTC Top Travel Centar“ д.о.о, Београд

 

У периоду од 16.03.2020. године закључно са 27.03.2020. године Републичка комисија експедовала је укупно 47 одлукa:

42 решeњa којима је одлучено о захтеву за заштиту права:

 1. 4-00-153/2020
  Наручилац: „25. мај -Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о., Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Transly“ д.о.о., Београд и „G2 Falcon 2017“ д.о.о., Београд
 2. 4-00-146/2020
  Наручилац: Дом здравља Нови Београд, Београд
  Подносилац: „Layon“ д.о.о., Београд
 3. 4-00-128/2020
  Наручилац: Градска управа града Ниша, Ниш
  Подносилац: Група понуђача коју чине „POSLOVNOST“ д.о.о., Ниш и „GEO SISTEM PLUS“ д.о.о., Ниш
 4. 4-00-109/2020
  Наручилац: „ЈП ЕПС – Огранак ТЕНТ“, Обреновац
  Подносилац: „MERNOKOR“ d.o.o., Београд
 5. 4-00-1171/2019
  Наручилац: Општина Прешево, Прешево
  Подносилац: „GP LN GRADNJA“ д.о.о., Костолац
 6. 4-00-106/2020
  Наручилац: Општина Љиг, Љиг
  Подносилац: „BANBUS“ д.о.о., Обреновац
 7. 4-00-104/2020
  Наручилац: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Ras inženjering niskogradnja“ д.o.o., Београд, ЈКП „Београд-пут“, Београд, „DC ENERGOCOOP“ d.o.o., Београд, „RESA GRADNJA“ д.o.o., Нови Бановци и „DEMETRA RB“ д.о.о., Нови Бановци
 8. 4-00-70/2020
  Наручилац: Општа болница „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин
  Подносилац: „YU MARKET“ д.o.o., Нови Сад
 9. 4-00-99/2020
  Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Стакло“ д.о.о., Зрењанин и „Стаклопан плус 13“ д.о.о., Београд
 10. 4-00-84/2020
  Наручилац: Општа болница „Студеница“, Краљево
  Подносилац: „Zorka Pharma-hemija“ д.o.o., Шабац
 11. 4-00-98/2020
  Наручилац: Општина Љиг, Љиг
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Агро-Хемик“ д.о.о., Љиг и „Јањушевић“ д.о.о., Прибој
 12. 4-00-95/2020
  Наручилац: Градска управа града Панчева, Панчево
  Подносилац захтева: Комунално предузеће „Димничар“ а.д. Београд
 13. 4-00-65/2020
  Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, Параћин
  Подносилац: „Smart Energy Investment Kft ogranak SEI Beograd“д.о.о, Београд
 14. 4-00-97/2020
  Наручилац: Агенција за привредне регистре, Београд
  Подносилац: „Добергард“ д.о.о., Београд
 15. 4-00-90/2020
  Наручилац: „СРБИЈА КАРГО“ а.д., Београд
  Подносилац: „Ланива“ д.о.о., Београд
 16. 4-00-91/2020
  Наручилац: ЈКП „Водоканал“, Сомбор
  Подносилац: „Ланива“ д.о.о., Београд
 17. 4-00-73/2020
  Наручилац: ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд
  Подносилац: „Zodex“ д.o.o., Београд
 18. 4-00-71/2020
  Наручилац: Град Београд, Градска општина Сурчин, Београд
  Подносилац: „ГРО СТАТИК“ д.о.о., Нови Сад
 19. 4-00-69/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Devix“ д.o.o., Лазаревац и „ГЕО УРБАН“, Уб
 20. 4-00-57/2020
  Наручилац: Општина Ириг, Ириг
  Подносилац: „БОБ“ д.о.о., Нови Сад
 21. 4-00-40/2020
  Наручилац: Здравствени центар Зајечар
  Подносилац: „Metreco“ д.о.о, Ниш
 22. 4-00-26/2020
  Наручилац: Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица
  Подносилац: „Medicom“д.о.о, Шабац
 23. 4-00-13/2020
  Наручилац: Државна лутрија Србије Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине Дом здравља „Визим“ Београд, Дом здравља „Визим“ Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, Поликлиника „Хумано“ Ниш, Здравствена установа завод за радиологију и ултразвучну дијагностику„Еуродијагностика“ Београд, Здравствена установа завод за радиологију и ултразвучну дијагностику М.Р.Д. дијагностички центар „Храм“ Београд и Завод за лабораторијску дијагностику „Biomedica“ Боград
 24. 4-00-951/2019
  Наручилац: Основна школа „Братство јединство“ Дуга Пољана
  Подносилац: „Југопревоз – Лепосавић“ д.о.о, Лепосавић
 25. 4-00-15/2020
  Наручилац: Општинска управа општине Пожега
  Подносилац: „Бечејпревоз“ д.о.о, Бечеј
 26. 4-00-1225/2019
  Наручилац: Дом здравља Вождовац Београд
  Подносилац: „Telenor“ д.о.о, Београд
 27. 4-00-1236/2019
  Наручилац: Основна школа „Драган Ђоковић Уча“ Лађевци
  Подносилац: „Zeko company“ д.о.о, Краљево
 28. 4-00-1222/2019
  Наручилац: Општина Бабушница
  Подносилац: “Мото Боем Транс” д.o.o, Неготин
 29. 4-00-1224/2019
  Наручилац: Гимназија Лаза Костић Нови Сад
  Подносилац: „Авенија путовања“ д.о.о, Нови Сад
 30. 4-00-1219/2019
  Наручилац: Општинска управа Општина Димитровград
  Подносилац: Група понуђача коју чини ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, „Проминг елелектро“ Пирот, Агенција „Електро пројект плус“ Пирот, „Игњат-инжењеринг“ д.о.о, Пирот, „Елинг план“д.о.о, Сремска Каменица, Пројектни биро М.Б. пројект, Пирот и „DIM ENERGY”д.о.о, Гњилан, Пирот
 31. 4-00-1223/2019
  Наручилац: Министарство заштите животне средине Београд
  Подносилац: Група понуђача „AG UNS Arhitektonsko građevinski institut” д.о.о, Нови Сад, „Via factum“ Biograd na Moru,Hrvatska, „Hidroing” Osjek, Hrvatska, „IPZ Uniprojekt terra” Zagreb, Hrvatska i „Inobačka” д.о.о, Нови Сад
 32. 4-00-1145/2019
  Наручилац: ЈП ЕПС Београд Огранак ТЕ и КО Костолац
  Подносилац: „Ortex uro group“д.о.о, Крушевац
 33. 4-00-1176/2019
  Наручилац: ЈП ЕПС Београд
  Подносилац: Група понуђача “Simens”д.о.о, Београд и Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд
 34. 4-00-1164/2019
  Наручилац: ЈП ЕПС Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад
  Подносилац: “Mi-Mi inženjering” д.о.о, Београд
 35. 4-00-1188/2019
  Наручилац: Клинички центар Крагујевац
  Подносилац: „Паланка промет“ д.о.о, Смедеревска Паланка
 36. 4-00-1166/2019
  Наручилац: ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд
  Подносилац: „Брза вода“ д.о.о, Београд
 37. 4-00-1161/2019
  Наручилац: Клинички центар Крагујевац
  Подносилац: „Петковић експорт-импорт“ д.о.о, Параћин
 38. 4-00-1227/2019
  Наручилац: Министарство унутрашњих послова-Сектор за материјално финансијске послове Београд
  Подносилац: „Drager tehnika” д.о.о, Београд
 39. 4-00-163/2020
  Наручилац: Републички фонд за здравствено осигурање Београд
  Подносилац: „Traffix“ д.о.о, Ниш
 40. 4-00-83/2020
  Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин
  Подносилац: Smart Energy Investment Kft” ogranak SEI, Beograd
 41. 4-00-59/2020
  Наручилац: ЈП Суботица транс Суботица
  Подносилац: „Laniva“ д.о.о, Београд
 42. 4-00-135/2020
  Наручилац: ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Обреновац
  Подносилац: „Tehnomarket“ д.о.о Нови Београд

3 решења којима је одлучено о жалбама на закључак наручиоца:

 1. 4-00-154/2020
  Наручилац: ЈП ЕПС Београд
  Подносилац: „BBM Training & Consulting“ Вранић-Београд
 2. 4-00-48/2020
  Наручилац: ЈП Топлификација Пожаревац
  Подносилац: „Apave Vertech“ д.о.о, Београд
 3. 4-00-1171/2019
  Наручилац: Општина Прешево
  Подносилац: „ГП ЛН Градња“ д.о.о, Костолац

 

2 решења којима је одлучено о захтеву за накнаду трошкова:

 1. 4-00-67/2020
  Наручилац: Општинска управа општина Бабушница
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Инвестградња“ д.о.о, Лесковац, „Црна Трава“ а.д, Лесковац и „Teming electrotechnology“ д.о.о, Ниш
 2. 4-00-1154/2019
  Наручилац: Општина Нова Црња
  Подносилац: „Academia educativa“ д.о.о., Београд
2020-03-31T12:11:40+00:0031. 03. 2020.|Актуелности|