OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

//OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u skladu sa organizacijom rada utvrđenom Odlukom o organizaciji rada Republičke komisije za vreme vanrednog stanja br. 130-01-6/2020 od 17.03.2020. godine, u periodu od 27.04.2020. godine zaključno sa 08.05.2020. godine, održala je ukupno 9 sednica veća na kojima je odlučeno o 39 incijalnih akata.

Republička komisija je u navedenom periodu odlučivala o predmetima koji su formirani na osnovu sledećih inicijalnih akata:

 

Zahtev za zaštitu prava:

 1. 4-00-107/2020
  Naručilac: JP „Pošta Srbije“ Beograd
  Podnosilac: „Teletrade“ doo, Beograd
 2. 4-00-237/2020
  Naručilac: Nacionalna služba za zapošljavanje Kragujevac, Direkcija RJ Beograd
  Podnosilac: „Birotehnika“ doo, Jagodina
 3. 4-00-210/2020
  Naručilac: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Deltagraf“ doo, Smederevo
 4. 4-00-232/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Smederevo, Gradska uprava grada Smedereva
  Podnosilac: „Sport Impex“ doo, Beograd
 5. 4-00-185/2020
  Naručilac: Dom zdravlja Pančevo, Pančevo
  Podnosilac: „MG Net engineering“ doo, Pančevo
 6. 4-00-253/2020
  Naručilac: Opšta bolnica „Stefan Visoki“, Smederevska Palanka
  Podnosilac: „Palanka promet” doo, Smederevska Palanka
 7. 4-00-255/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za opšte poslove, Beograd
  Podnosilac: „Electrical Design Vojvodičan“ doo, Pančevo
 8. 4-00-252/2020
  Nnaručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak HE Đerdap
  Podnosilac: „Institut za ispitivanje materijala“ ad, Centar za metale i energetiku, Beograd
 9. 4-00-235/2020
  Naručilac: JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „G2 Falcon 2017“ doo, Beograd i „Transly“ doo, Beograd
 10. 4-00-60/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, opština Odžaci, Opštinska uprava opština Odžaci
  Podnosilac: grupa ponuđača „Slovan progres“ doo, Selenča, „Elektromontaža“ doo, Ruski Krstur, „Rekord Eredeš“ doo, Novi Sad i „Elsat Čačak“ doo, Čačak
 11. 4-00-85/2020
  Naručilac: „Radio Televizija Srbije“ Beograd
  Podnosilac: „Polet“ doo, Užice
 12. 4-00-227/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije, Ogranak TENT, Obrenovac
  Podnosilac „NBA Commerce“ doo, Beograd
 13. 4-00-229/2020
  Naručilac: „Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin“, Kovin
  Podnosilac: „Interkomerc“ doo, Rača
 14. 4-00-295/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine Gradski zavod za veštačenje, Beograd i „IPK“ doo, Beograd
 15. 4-00-322/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: „Autokomerc“ doo, Beograd
 16. 4-00-299/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
  Podnosilac: „Deconta PRO“ doo, Beograd4-00-166/2020
  Naručilac: „EPS Distribucija“ doo, Beograd
  Podnosilac: „Siemens“ doo, Beograd
 17. 4-00-310/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Vlada, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine EP „Urbanizaim i arhitektura“ ad, Beograd, „EP Industrija“ ad, Beograd, „EP Entel“ ad, Beograd, „Cepting“ doo, Beograd, SGR „Geoprojekt“ Beograd i „Almaks Security Systems“ doo, Beograd
 18. 4-00-188/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Republički geodetski zavod, Beograd
  Podnosilac: „Telenor“ doo Beograd
 19. 4-00-305/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd
  Podnosilac: „Rolling World“ doo, Beograd
 20. 4-00-311/2020
  Naručilac: JKP „Duboko“ Užice
  Podnosilac: „Polet“ doo, Užice
 21. 4-00-178/2020
  Naručilac: Ustanova Studentski centar „Beograd“ Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Jakotehna“ doo, Beograd i „Tehno Vinča“ doo Beograd
 22. 4-00-250/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Kruševac, Gradska uprava grada Kruševca
  Podnosilac: „Neo inženjering“ doo, Veternik
 23. 4-00-306/2020
  Naručilac: JP „Elektoprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TENT Obrenovac
  Podnosilac: „Ranex“ doo, Beograd
 24. 4-00-332/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo zdravlja, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
  Podnosilac: „Palanka promet“ doo, Smederevska Palanka
 25. 4-00-293/2020
  Naručilac: VPD „Srednji Banat“ Zrenjanin
  Podnosilac: „Automoto tehnički centar“ doo, Zrenjanin
 26. 4-00-212/2020
  Naručilac: JKP „Univerzal“ Alibunar
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Vizija 2019“ doo, Beograd, „G2 Falcon 2017“ doo, Beograd, „Transly“ doo, Beograd4-00-1628/2017 (postupanje po odluci Upravnog suda)
  Naručilac: Klinički centar Srbije, Beograd
  Podnosilac: „B2M“ doo, Beograd
 27. 4-00-261/2020
  Naručilac: Klinički centar Srbije, Beograd
  Podnosilac: „Aurora 2222“ doo, Beograd
 28. 4-00-297/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE i KO Kostolac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Opticus“ doo, Beograd, „Cuprum“ doo, Pančevo, „Lido“ doo, Beograd, ATP „Stevanović“- Milan Stevanović-PR, Kostolac
 29. 4-00-1628/2017 (postupanje po odluci Upravnog suda)
  Naručilac: Klinički centar Srbije, Beograd
  Podnosilac: „B2M“ doo, Beograd
 30. 4-00-297/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE i KO Kostolac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Opticus“ doo, Beograd, „Cuprum“ doo, Pančevo, „Lido“ doo, Beograd, ATP „Stevanović“- Milan Stevanović-PR, Kostolac

 

Žalba na zaključak naručioca:

 1. 4-00-226/2020
  Naručilac: JKP „Parking servis“ Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Morava IN“ doo, Kruševac, „Energoprojekt urbanizam i arhitektura“ ad, Beograd, „Bening“ doo, Beograd, „Anđelić projekt inženjering“ doo, Kruševac, „Energoprojekt visokogradnja“ ad, Beograd, GP „Rad GM“ doo, Kruševac i „TVI“ doo, Beograd
 2. 4-00-238/2020
  Naručilac: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd
  Podnosilac: „Geneks Inženjering” doo, Lazarevac
 3. 4-00-302/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbija“ Beograd
  Podnosilac: Dom zdravlja „Medicus Universalis V“ Kraljevo
 4. 4-00-318/2020
  Naručilac: Predškolska ustanova „Naša radost“ Smederevo
  Podnosilac: „Palanka promet“ doo, Smederevska Palanka
 5. 4-00-315/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Gnjilane
  Podnosilac: „RTV Puls“ doo, Ogranak „Puls engineering“ Šilovo
 6. 4-00-316/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Gnjilane
  Podnosilac: „RTV Puls“ doo, Ogranak „Puls engineering“ Šilovo
 7. 4-00-262/2020
  Naručilac: Operator distributivnog sistema „Eps Distribucija“ doo Beograd, Služba za javne nabavke, Novi Sad
  Podnosilac: Aleksandra Pavlović pr. Konsultantske usluge „Contact“ Zmajevo

 

Zahtev za nadoknadu troškova:

 1. 400-243/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Vranje , Vranje
  Podnosilac: GP „Tončev Gradnja“ doo, Surdulica
 2. 4-00-259/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Vranje, Vranje
  Podnosilac: „Credo“ doo, Vranje

 

U periodu od 27.04.2020. godine zaključno sa 08.05.2020. godine Republička komisija ekspedovala je ukupno 36 odluka:

32 rešenja kojima je odlučeno o zahtevu za zaštitu prava i to:

 1. 4-00-107/2020
  Naručilac: JP„Pošta Srbije“ ad, Beograd
  Podnosilac: „Teletrade“ doo, Beograd
 2. 4-00-186/2020
  Naručilac: Ustanova studentski centar „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Agross“ doo, Lozovik
 3. 4-00-116/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Gradska uprava grada Požarevac, Požarevac
  Podnosilac: “Maxa Tours“ doo, Pirot
 4. 4-00-219/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Niš, Gradska uprava grada Niš, Niš
  Podnosilac: Agencija za pružanje usluga socijalne zaštite bez smeštaja „Niveus tim“, Gornji Milanovac
 5. 4-00-223/2020
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Amisys“ doo, Beograd
 6. 4-00-215/2020
  Naručilac: JKP „Beograd put“, Beograd
  Podnosilac: „Elcom BGD“ doo, Beograd
 7. 4-00-242/2020
  Naručilac: Pravosudna akademija Beograd, Beograd
  Podnosilac: „Akademija Oxford-Agent“ doo, Jagodina
 8. 4-00-258/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Vojnograđevinska ustanova „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Tempo Company“ doo, Beograd, „Jadran“ doo, Beograd, „Mašinoprojekt kopring“ ad, Beograd, „Dunex“ doo, Beograd, „PORTA NOVA“ doo, Beograd i „Amiga“ doo, Kraljevo
 9. 4-00-241/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Aranđelovac, Aranđelovac
  Podnosilac: „Easy Park“ doo, Beograd
 10. 4-00-254/2020
  Naručilac: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd
  Podnosilac: „Orion telekom“ doo, Beograd
 11. 4-00-256/2020
  Naručilac: JP „Vodovod“ Surdulica
  Podnosilac: „Institut za zaštitu na radu“ ad, Novi Sad
 12. 4-00-264/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac
  Podnosilac: „Spare parts international“ doo, Beograd
 13. 4-00-260/2020
  Naručilac: Opštinska uprava opštine Ljubovija, Ljubovija
  Podnosilac: „V2 TRAUSER“ doo, Beograd
 14. 4-00-210/2020
  Naručilac: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Deltagraf“ doo, Smederevo
 15. 4-00-282/2020
  Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
  Podnosilac: „Ortokon“ doo, Niš
 16. 4-00-294/2020
  Naručilac: JKP „Progres“, Koceljeva
  Podnosilac: „SB Engineering & Construction“ doo, Beograd
 17. 4-00-311/2020
  Naručilac: JKP „Duboko“, Užice
  Podnosilac: „Polet“ doo, Užice
 18. 4-00-305/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Rolling World“ doo, Beograd
 19. 4-00-275/2020
  Naručilac: KBC „Dr. Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd
  Podnosilac: „Lido“ doo, Beograd
 20. 4-00-257/2020
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Sunčev krug obezbeđenja“ doo, Beograd, „Ipon Bezbednost“ doo, Novi Sad, „Alpha Guard“ doo, Kruševac, „Soko Group“ doo, Beograd, „Ipon security event“ doo, Novi Sad i „Patrija security“doo, Beograd
 21. 4-00-232/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Smederevo, Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke, Smederevo
  Podnosilac: „Sport impex“ doo, Beograd
 22. 4-00-266/2020
  Naručilac: JKP „Parking servis“, Smederevo
  Podnosilac: „Neimar put“ doo, Salakovac, Malo Crniće
 23. 4-00-229/2020
  Naručilac: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“, Kovin
  Podnosilac: „Interkomerc“ doo, Rača
 24. 4-00-245/2020
  Naručilac: Javno preduzeće za razvoj gradske opštine Grocka, Grocka
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Pemax export-import“ doo, Lazarevac, „Bubonja Junior“doo, Liplje, „VS ENERGY 2015“ doo, Novi Beograd i „Nikolić“ doo, Kraljevo
 25. 4-00-201/2020
  Naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za investicije, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „BG ARH“ doo, Beograd, „Zaštita na radu i zaštita životne sredine“ doo, Beograd, „Almaks security systems“ doo, Beograd, Slavoljub Đuranović pr. geodetska radnja „Geometar Đuranović“, Niš i „NID- Energy Systems“ doo, Paraćin
 26. 4-00-227/2020
  Naručilac: JP „Elektorprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TENT, Obrenovac
  Podnosilac: „NBA-COMMERCE“ doo, Beograd
 27. 4-00-199/2020
  Naručilac:Opština Tutin, Tutin
  Podnosilac zahteva: Grupa ponuđača koju čine RPGP „23. novembar“ doo, Tutin, „NP Ingpro“ doo, Novi Pazar, „Jadran“ doo, Beograd, Dragan Joković pr. „Coding-Sistem“ Vrbas
 28. 4-00-191/2020
  Naručilac: JP „Vojvodinašume“, Petrovaradin
  Podnosilac: „Čajka M“ doo, Čačak
 29. 4-00-1235/2019
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Dedinje“ ad, Beograd, „Coopservice BMK“ doo, Stara Pazova i „BMK“ doo, Stara Pazova
 30. 4-00-115/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Razvojna agencija Srbije, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Block&Roll“ doo, Beograd i „Beoexpo System“ doo, Beograd
 31. 4-00-112/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Razvojna agencija Srbije, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine Milica Bajković pr. Agencija „Forward“, Beograd i „Žižgin“ doo, Beograd
 32. 4-00-220/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak „RB Kolubara“, Lazarevac
  Podnosilac: Samostalna zanatsko metalna –strugarska radnja Peterka Karlo, pr., Beograd

 

4 rešenja kojima je odlučeno o žalbi na zaključak naručioca i to: 

 1. 4-00-282/2020
  Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
  Podnosilac: „Ortokon“ doo, Niš
 2. 4-00-302/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Medicus universalis V“ doo, Kraljevo
 3. 4-00-238/2020
  Naručilac: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd
  Podnosilac: „Geneks inžinjering“doo, Lazarevac
 4. 4-00-285/2020
  Naručilac: Opština Prijepolje, Prijepolje
  Podnosilac: „Labud Plus“ doo, Prijepolje

 

 

 

 

2020-05-11T15:03:15+00:0011. 05. 2020.|Aktuelnosti|