ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

//ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу са организацијом рада утврђеном Одлуком о организацији рада Републичке комисије за време ванредног стања бр. 130-01-6/2020 од 17.03.2020. године, у периоду од 27.04.2020. године закључно са 08.05.2020. године, одржала je укупно 9 седницa већа на којима је одлучено о 39 инцијалних аката.

Републичка комисија је у наведеном периоду одлучивала о предметима који су формирани на основу следећих иницијалних аката:

 

Захтев за заштиту права:

 1. 4-00-107/2020
  Наручилац: ЈП „Пошта Србије“ Београд
  Подносилац: „Тeletrade“ доо, Београд
 2. 4-00-237/2020
  Наручилац: Национална служба за запошљавање Крагујевац, Дирекција РЈ Београд
  Подносилац: „Биротехника“ доо, Јагодина
 3. 4-00-210/2020
  Наручилац: Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Делтаграф“ доо, Смедерево
 4. 4-00-232/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Смедерево, Градска управа града Смедерева
  Подносилац: „Sport Impex“ доо, Београд
 5. 4-00-185/2020
  Наручилац: Дом здравља Панчево, Панчево
  Подносилац: „MG Net engineering“ доо, Панчево
 6. 4-00-253/2020
  Наручилац: Општа болница „Стефан Високи“, Смедеревска Паланка
  Подносилац: „Паланка промет” доо, Смедеревска Паланка
 7. 4-00-255/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за опште послове, Београд
  Подносилац: „Electrical Design Vojvodičan“ доо, Панчево
 8. 4-00-252/2020
  Ннаручилац: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ХЕ Ђердап
  Подносилац: „Институт за испитивање материјала“ ад, Центар за метале и енергетику, Београд
 9. 4-00-235/2020
  Наручилац: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
  Подносилац: Група понуђача коју чине „G2 Falcon 2017“ доо, Београд и „Transly“ доо, Београд
 10. 4-00-60/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, општина Оџаци, Општинска управа општина Оџаци
  Подносилац: група понуђача „Слован прогрес“ доо, Селенча, „Електромонтажа“ доо, Руски Крстур, „Рекорд Ередеш“ доо, Нови Сад и „Елсат Чачак“ доо, Чачак
 11. 4-00-85/2020
  Наручилац: „Радио Телевизија Србије“ Београд
  Подносилац: „Полет“ доо, Ужице
 12. 4-00-227/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије, Огранак ТЕНТ, Обреновац
  Подносилац „NBA Commerce“ доо, Београд
 13. 4-00-229/2020
  Наручилац: „Специјална болница за психијатријске болести Ковин“, Ковин
  Подносилац: „Интеркомерц“ доо, Рача
 14. 4-00-295/2020
  Наручилац: Република Србија, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине Градски завод за вештачење, Београд и „ИПК“ доо, Београд
 15. 4-00-322/2020
  Наручилац: Република Србија, Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: „Аутокомерц“ доо, Београд
 16. 4-00-299/2020
  Наручилац: Република Србија, Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
  Подносилац: „Dеconta PRO“ доо, Београд4-00-166/2020
  Наручилац: „ЕПС Дистрибуција“ доо, Београд
  Подносилац: „Siemens“ доо, Београд
 17. 4-00-310/2020
  Наручилац: Република Србија, Влада, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине ЕП „Урбанизаим и архитектура“ ад, Београд, „ЕП Индустрија“ ад, Београд, „ЕП Ентел“ ад, Београд, „Цептинг“ доо, Београд, СГР „Геопројект“ Београд и „Almaks Security Systems“ доо, Београд
 18. 4-00-188/2020
  Наручилац: Република Србија, Републички геодетски завод, Београд
  Подносилац: „Теленор“ доо Београд
 19. 4-00-305/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
  Подносилац: „Rolling World“ доо, Београд
 20. 4-00-311/2020
  Наручилац: ЈКП „Дубоко“ Ужице
  Подносилац: „Полет“ доо, Ужице
 21. 4-00-178/2020
  Наручилац: Установа Студентски центар „Београд“ Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Јакотехна“ доо, Београд и „Техно Винча“ доо Београд
 22. 4-00-250/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Крушевац, Градска управа града Крушевца
  Подносилац: „Neo inženjering“ доо, Ветерник
 23. 4-00-306/2020
  Наручилац: ЈП „Електопривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕНТ Обреновац
  Подносилац: „Ranex“ доо, Београд
 24. 4-00-332/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство здравља, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику
  Подносилац: „Паланка промет“ доо, Смедеревска Паланка
 25. 4-00-293/2020
  Наручилац: ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
  Подносилац: „Аутомото технички центар“ доо, Зрењанин
 26. 4-00-212/2020
  Наручилац: ЈКП „Универзал“ Алибунар
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Vizija 2019“ доо, Београд, „G2 Falcon 2017“ доо, Београд, „Transly“ доо, Београд4-00-1628/2017 (поступање по одлуци Управног суда)
  Наручилац: Клинички центар Србије, Београд
  Подносилац: „B2M“ доо, Београд
 27. 4-00-261/2020
  Наручилац: Клинички центар Србије, Београд
  Подносилац: „Аурора 2222“ доо, Београд
 28. 4-00-297/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ и КО Костолац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Opticus“ доо, Београд, „Cuprum“ доо, Панчево, „Lido“ доо, Београд, АТП „Стевановић“- Милан Стевановић-ПР, Костолац
 29. 4-00-1628/2017 (поступање по одлуци Управног суда)
  Наручилац: Клинички центар Србије, Београд
  Подносилац: „B2M“ доо, Београд
 30. 4-00-297/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ и КО Костолац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Opticus“ доо, Београд, „Cuprum“ доо, Панчево, „Lido“ доо, Београд, АТП „Стевановић“- Милан Стевановић-ПР, Костолац

 

Жалба на закључак наручиоца:

 1. 4-00-226/2020
  Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Морава ИН“ доо, Крушевац, „Енергопројект урбанизам и архитектура“ ад, Београд, „Бенинг“ доо, Београд, „Анђелић пројект инжењеринг“ доо, Крушевац, „Енергопројект високоградња“ ад, Београд, ГП „Рад ГМ“ доо, Крушевац и „ТВИ“ доо, Београд
 2. 4-00-238/2020
  Наручилац: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд
  Подносилац: „Генекс Инжењеринг” доо, Лазаревац
 3. 4-00-302/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србија“ Београд
  Подносилац: Дом здравља „Medicus Universalis V“ Краљево
 4. 4-00-318/2020
  Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево
  Подносилац: „Паланка промет“ доо, Смедеревска Паланка
 5. 4-00-315/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна Покрајина Косово и Метохија, Општина Гњилане
  Подносилац: „RTV Puls“ доо, Огранак „Puls engineering“ Шилово
 6. 4-00-316/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна Покрајина Косово и Метохија, Општина Гњилане
  Подносилац: „RTV Puls“ доо, Огранак „Puls engineering“ Шилово
 7. 4-00-262/2020
  Наручилац: Оператор дистрибутивног система „Епс Дистрибуција“ доо Београд, Служба за јавне набавке, Нови Сад
  Подносилац: Александра Павловић пр. Консултантске услуге „Contact“ Змајево

 

Захтев за надокнаду трошкова:

 1. 400-243/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Врање , Врање
  Подносилац: ГП „Тончев Градња“ доо, Сурдулица
 2. 4-00-259/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Врање, Врање
  Подносилац: „Credo“ доо, Врање

 

У периоду од 27.04.2020. године закључно са 08.05.2020. године Републичка комисија експедовала је укупно 36 одлукa:

32 решeњa којима је одлучено о захтеву за заштиту права и то:

 1. 4-00-107/2020
  Наручилац: ЈП„Пошта Србије“ ад, Београд
  Подносилац: „Тeletrade“ доо, Београд
 2. 4-00-186/2020
  Наручилац: Установа студентски центар „Београд“, Београд
  Подносилац: „Agross“ доо, Лозовик
 3. 4-00-116/2020
  Наручилац: Република Србија, Градска управа града Пожаревац, Пожаревац
  Подносилац: “Maxa Tours“ доо, Пирот
 4. 4-00-219/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Ниш, Градска управа града Ниш, Ниш
  Подносилац: Агенција за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус тим“, Горњи Милановац
 5. 4-00-223/2020
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: „Amisys“ доо, Београд
 6. 4-00-215/2020
  Наручилац: ЈКП „Београд пут“, Београд
  Подносилац: „Elcom BGD“ доо, Београд
 7. 4-00-242/2020
  Наручилац: Правосудна академија Београд, Београд
  Подносилац: „Akademija Oxford-Agent“ доо, Јагодина
 8. 4-00-258/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство одбране, Војнограђевинска установа „Београд“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Tempo Company“ доо, Београд, „Јадран“ доо, Београд, „Машинопројект копринг“ ад, Београд, „Dunex“ доо, Београд, „ПОРТА НОВА“ доо, Београд и „Амига“ доо, Краљево
 9. 4-00-241/2020
  Наручилац: Република Србија, Општинска управа општине Аранђеловац, Аранђеловац
  Подносилац: „Easy Park“ доо, Београд
 10. 4-00-254/2020
  Наручилац: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд
  Подносилац: „Orion telekom“ доо, Београд
 11. 4-00-256/2020
  Наручилац: ЈП „Водовод“ Сурдулица
  Подносилац: „Институт за заштиту на раду“ ад, Нови Сад
 12. 4-00-264/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Огранак РБ Колубара, Лазаревац
  Подносилац: „Spare parts international“ доо, Београд
 13. 4-00-260/2020
  Наручилац: Општинска управа општине Љубовија, Љубовија
  Подносилац: „V2 TRAUSER“ доо, Београд
 14. 4-00-210/2020
  Наручилац: Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Делтаграф“ доо, Смедерево
 15. 4-00-282/2020
  Наручилац: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
  Подносилац: „Ortokon“ доо, Ниш
 16. 4-00-294/2020
  Наручилац: ЈКП „Прогрес“, Коцељева
  Подносилац: „SB Engineering & Construction“ доо, Београд
 17. 4-00-311/2020
  Наручилац: ЈКП „Дубоко“, Ужице
  Подносилац: „Полет“ доо, Ужице
 18. 4-00-305/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд
  Подносилац: „Rolling World“ доо, Београд
 19. 4-00-275/2020
  Наручилац: КБЦ „Др. Драгиша Мишовић-Дедиње“, Београд
  Подносилац: „Лидо“ доо, Београд
 20. 4-00-257/2020
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Сунчев круг обезбеђења“ доо, Београд, „Ипон Безбедност“ доо, Нови Сад, „Alpha Guard“ доо, Крушевац, „Soko Group“ доо, Београд, „Ipon security event“ доо, Нови Сад и „Patrija security“доо, Београд
 21. 4-00-232/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Смедерево, Градска управа Смедерево, Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке, Смедерево
  Подносилац: „Sport impex“ доо, Београд
 22. 4-00-266/2020
  Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“, Смедерево
  Подносилац: „Неимар пут“ доо, Салаковац, Мало Црниће
 23. 4-00-229/2020
  Наручилац: Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“, Ковин
  Подносилац: „Interkomerc“ доо, Рача
 24. 4-00-245/2020
  Наручилац: Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка, Гроцка
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Pemax export-import“ доо, Лазаревац, „Бубоња Јуниор“доо, Липље, „VS ENERGY 2015“ доо, Нови Београд и „Николић“ доо, Краљево
 25. 4-00-201/2020
  Наручилац: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „БГ АРХ“ доо, Београд, „Заштита на раду и заштита животне средине“ доо, Београд, „Almaks security systems“ доо, Београд, Славољуб Ђурановић пр. геодетска радња „Геометар Ђурановић“, Ниш и „NID- Energy Systems“ доо, Параћин
 26. 4-00-227/2020
  Наручилац: ЈП „Електорпривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕНТ, Обреновац
  Подносилац: „NBA-COMMERCE“ доо, Београд
 27. 4-00-199/2020
  Наручилац:Општина Тутин, Тутин
  Подносилац захтева: Група понуђача коју чине РПГП „23. новембар“ доо, Тутин, „NP Ingpro“ доо, Нови Пазар, „Јадран“ доо, Београд, Драган Јоковић пр. „Coding-Sistem“ Врбас
 28. 4-00-191/2020
  Наручилац: ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
  Подносилац: „Чајка М“ доо, Чачак
 29. 4-00-1235/2019
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Дедиње“ ад, Београд, „Coopservice BMK“ доо, Стара Пазова и „БМК“ доо, Стара Пазова
 30. 4-00-115/2020
  Наручилац: Република Србија, Развојна агенција Србије, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Block&Roll“ доо, Београд и „Beoexpo System“ доо, Београд
 31. 4-00-112/2020
  Наручилац: Република Србија, Развојна агенција Србије, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине Милица Бајковић пр. Агенција „Forward“, Београд и „Žižgin“ доо, Београд
 32. 4-00-220/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак „РБ Колубара“, Лазаревац
  Подносилац: Самостална занатско метална –стругарска радња Петерка Карло, пр., Београд

 

4 решења којима је одлучено о жалби на закључак наручиоца и то: 

 1. 4-00-282/2020
  Наручилац: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
  Подносилац: „Ortokon“ доо, Ниш
 2. 4-00-302/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд
  Подносилац: „Medicus universalis V“ доо, Краљево
 3. 4-00-238/2020
  Наручилац: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд
  Подносилац: „Geneks inžinjering“доо, Лазаревац
 4. 4-00-285/2020
  Наручилац: Општина Пријепоље, Пријепоље
  Подносилац: „Лабуд Плус“ доо, Пријепоље

 

 

 

 

2020-05-11T15:03:15+00:0011. 05. 2020.|Актуелности|