OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

//OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u skladu sa organizacijom rada utvrđenom Odlukom o organizaciji rada Republičke komisije za vreme vanrednog stanja br. 130-01-6/2020 od 17.03.2020. godine, u periodu od 13.04.2020. godine zaključno sa 24.04.2020. godine, održala je ukupno 6 sednica veća na kojima je odlučeno o 37 incijalnih akata.

Republička komisija je u navedenom periodu odlučivala o predmetima koji su formirani na osnovu sledećih inicijalnih akata:

Zahtev za zaštitu prava:

 1. 4-00-110/2020
  Naručilac: Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ doo, Beograd
  Podnosilac: „M Enterijer Gradnja“ doo, Beograd
 2. 4-00-168/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Grad Pančevo, Gradska Uprava
  Podnosilac: „CML Construction services“ doo, Beograd
 3. 4-00-223/2020
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Amisys“ doo, Beograd
 4. 4-00-218/2020
  Naručilac: Grad Šabac, Gradonačelnik Grada Šapca, Šabac
  Podnosilac: „Granit-Liješće“ doo, Sremska Mitrovica
 5. 4-00-254/2020
  Naručilac: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd
  Podnosilac: „Orion telekom“ doo, Beograd
 6. 4-00-245/2020
  Naručilac: Javno preduzeće za razvoj gradske opštine Grocka, Grocka
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Pemax export-import“ doo, Lazarevac, „Bubonja Junior“ doo, Liplje, „VS Energy 2015” doo, Beograd i „Nilolić“ doo, Kraljevo
 7. 4-00-260/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Opština Ljubovija, Opštinska uprava, Ljubovija
  Podnosilac: „V2 Trauser“ doo, Beograd
 8. 4-00-198/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „MedicoLine“ doo, Niš
 9. 4-00-275/2020
  Naručilac: Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd
  Podnosilac: „Lido“ doo, Beograd – Zemun
 10. 4-00-282/2020
  Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
  Podnosilac: „Ortokon” doo, Niš
 11. 4-00-257/2020
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio Televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Sunčev krug obezbeđenja“ doo, Beograd, „Ipon Bezbednost“ doo, Novi Sad, „Alpha Guard“ doo, Kruševac, „Soko Group“ doo, Beograd, „Ipon Security Event“ doo, Novi Sad i „Patrija Security“ doo, Beograd
 12. 4-00-199/2020
  Naručilac: Opština Tutin
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine RPGP „23 Novembar“ doo, Tutin, NP „Ingpro“ doo, Novi Pazar, „Jadran“ doo, Beograd i Dragan Joković PR,Coding-Sistem, Vrbas
 13. 4-00-220/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak RB, Kolubara, Lazarevac
  Podnosilac: Samostalno zanatska metalo-strugarska radnja Peterka Karlo, preduzetnik, Beograd
 14. 4-00-222/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak RB, Kolubara Lazarevac
  Podnosilac: Samostalno zanatska metalo-strugarska radnja Peterka Karlo, preduzetnik, Beograd
 15. 4-00-294/2020
  Naručilac: JKP „Progres“, Koceljeva
  Podnosilac: „SB engineering&constuction” doo, Beograd
 16. 4-00-141/2020
  Naručilac: JKSP „Komstan“, Trstenik
  Podnosilac: „Peštan“ doo, Bukovnik-Aranđelovac
 17. 4-00-129/2020
  Naručilac: Predškolska ustanova „Labud Pejović“, Bečej
  Podnosilac: „Komercservis – produkt Co“ doo, Kać
 18. 4-00-132/2020
  Naručilac: JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Siemens mobility“ doo, Cerovac i „Siemens“ doo, Beograd
 19. 4-00-148/2020
  Naručilac: JKP „Beograd put“, Beograd
  Podnosilac: „KMS“ doo, Beograd
 20. 4-00-14/2020
  Naručilac: „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Markant eksport-import“ doo, Valjevo
 21. 4-00-158/2020
  Naručilac: „Srbija Kargo“ ad, Beograd
  Podnosilac: „Klima shop“ doo, Begeč
 22. 4-00-208/2020
  Naručilac: Ustanova „Gerontološki centar Beograd“, Beograd
  Podnosilac: Dragoje Peković pr. „Termo max“, Beograd
 23. 4-00-215/2020
  Naručilac: JKP „Beograd put“, Beograd
  Podnosilac: „Elcom BGD“ doo, Beograd
 24. 4-00-258/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Vojnograđevinska ustanova „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Tempo company“ doo, Beograd, „Jadran“ doo Beograd, „Mašinoprojekt kopring“ ad, Beograd, „Dunex“ doo, Beograd, „Porta Nova“ doo Beograd, „Amiga“ doo, Kraljevo
 25. 4-00-242/2020
  Naručilac: Pravosudna akademija, Beograd
  Podnosilac: „Akademija Oxford-Agent“ doo, Jagodina
 26. 4-00-219/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Niš, Gradska uprava Grada Niša, Niš
  Podnosilac: Aleksandra Jovičić PR „Niveus tim“, Gornji Milanovac
 27. 4-00-191/2020
  Naručilac: JP „Vojvodina šume“, Petrovaradin
  Podnosilac: „Čajka M“ doo, Čačak
 28. 4-00-172/2020
  Naručilac: JKP „Naissus“ Niš
  Podnosilac: „Albo“ doo, Beograd
 29. 4-00-280/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Opština Sokobanja, Opštinska uprava, Sokobanja
  Podnosilac: „Prosmart“ doo, Beograd
 30. 4-00-266/2020
  Naručilac: JKP „Parking servis“, Smederevo
  Podnosilac: „Neimar put“ doo, Salakovac
 31. 4-00-278/2020
  Naručilac: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac
  Podnosilac: „Vizija 2019“ doo, Beograd
 32. 4-00-201/2020
  Naručilac: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za investicije, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „BG Arh“ doo, Beograd, „Zaštita na radu i zaštita životne sredine“ doo, Beograd, „Almaks security syastems“ doo, Beograd, Slavoljub Đurđanović PR geodetska radnja „Geometar Đurđanović“ Niš, „Nid-energy systems“ doo, Paraćin

 

Žalba na zaključak naručioca:

 1. 4-00-285/2020
  Naručilac: Opština Prijepolje
  Podnosilac: „Labud Plus“ doo, Ivanje
 2. 4-00-282/2020
  Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
  Podnosilac: „Ortokon” doo, Niš

 

Pisano izjašnjenje o nastavku postupka:

 1. 4-00-126/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Opštinska uprava opštine Inđija, Inđija
  Podnosilac: GD „Tamnava Trans“ doo Beograd
 2. 4-00-1184/2019
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac
  Podnosilac: „Hemtek lab“ doo, Beograd
 3. 4-00-259/2020
  Naručilac: Gradska uprava grada Vranja, Vranje
  Podnosilac: „Credo“ doo, Vranje

 

U periodu od 13.04.2020. godine zaključno sa 24.04.2020. godine Republička komisija ekspedovala je ukupno 43 odluka:

38 rešenja kojima je odlučeno o zahtevu za zaštitu prava i to:

 1. 4-00-1207/2019
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Simens“ doo, Beograd i „Elektrotehnički institut Nikola Tesla“, Beograd
 2. 4-00-138/2020
  Naručilac: Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd
  Podnosilac: „Keprom“, doo Beograd
 3. 4-00-168/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Grad Pančevo, Gradska uprava
  Podnosilac: „CML Construction services“ doo, Beograd
 4. 4-00-30/2020
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Institut za zaštitu na radu“ ad, Novi Sad
 5. 4-00-192/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TENT, Obrenovac
  Podnosilac: „Izoprogres“ ad, Beograd
 6. 4-00-182/2020
  Naručilac:  Apoteka „Čačak“, Čačak
  Podnosilac: „Farmalogist“ doo, Beograd
 7. 4-00-206/2020
  Naručilac: JP „EPS“,Beograd, Ogranak „TENT“, Obrenovac
  Podnosilac: „Repro-Oprema“ doo, Beograd
 8. 4-00-233/2020
  Naručilac:  XIII beogradska gimnazija
  Podnosilac: „Refleks“ doo, Majur
 9. 4-00-202/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Vojnograđevinska ustanova „Beograd“, Beograd
  Podnosilac:Grupa ponuđača koju čine „Jadran“ doo, Beograd, „Masinoprojekt kopring“ ad, Beograd, „Dunex“ doo, Beograd i „Porta Nova“ doo, Beograd
 10. 4-00-247/2020
  Naručilac: JKP „Parking servis“, Niš
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „G2 Falcon 2017“ doo, Beograd i „Transly“ doo, Beograd
 11. 4-00-230/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo finansija,Uprava za trezor, Beograd
  Podnosilac: Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“, Palilula, Beograd
 12. 4-00-231/2020
  Naručilac: Klinički Centar Srbije, Beograd
  Podnosilac: „Miolab CMV“ doo, Beograd
 13. 4-00-268/2020
  Naručilac: Javno komunalno preduzeće „Blace“, Blace
  Podnosilac: „Kat Komerc“ doo, Blace
 14. 4-00-277/2020
  Naručilac: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine PD „Goodhause“ doo, Beograd i „Krol housekeeping“ doo, Beograd
 15. 4-00-274/2020
  Naručilac: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Laniva“ doo, Beograd i „Eson Professional cleaning“ doo, Beograd
 16. 4-00-198/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Medicoline“ doo, Niš
 17. 4-00-14/2020
  Naručilac: „Infrastruktura železnica Srbije“ ad, Beograd
  Podnosilac: „Markant eksport-import“ doo Valjevo
 18. 4-00-195/2020
  Naručilac: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  Podnosilac: „Sajnos“ doo, Novi Sad
 19. 4-00-213/2020
  Naručilac: Grad Vranje, Gradska uprava Vranje, Vranje
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „IG – Sistem“ doo, Vranje, MPP „Jedinstvo“ ad, Sevojno i „Tesla sistem“ doo, Novi Beograd, Beograd
 20. 4-00-1496/2017
  Naručilac: Ustanova Studentski centar „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Inline“ doo, Beograd
 21. 4-00-63/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Centralinvest“ doo, Beograd
 22. 4-00-118/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Loznica, Gradska uprava, Loznica
  Podnosilac: „Ibrea“ doo, Gornji Milanovac
 23. 4-00-129/2020
  Naručilac: Predškolska ustanova „Labud Pejović“, Bečej
  Podnosilac: „Komercservis-produkt Co“ doo, Kać
 24. 4-00-783/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Repro oprema“ doo, Beograd
 25. 4-00-132/2020
  Naručilac: JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Simens mobility“ doo, Cerovac Ogranak Beograd i „Simens“ doo, Beograd
 26. 4-00-110/2020
  Naručilac: Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ doo, Beograd
  Podnosilac: „M Enterijer Gradnja“ doo, Beograd
 27. 4-00-141/2020
  Naručilac: JKSP „KOMSTAN“, Trstenik
  Podnosilac: „Peštan“ doo, Bukovik, Aranđelovac
 28. 4-00-131/2020
  Naručilac: Opština Rekovac, Opštinska uprava, Rekovac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Centralna razvojna inicijativa“, Jagodina i „Crveni krst Rekovac“, Rekovac
 29. 4-00-113/2020
  Naručilac: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd
  Podnosilac: Biljana Bojkov Delić PR Agencija za računovodstvo i poresko savetovanje i ostali građevinski radovi AV gradnja, Novi Sad
 30. 4-00-158/2020
  Naručilac: „Srbija Kargo“ ad, Beograd
  Podnosilac: „Klima Shop“ doo, Begeč
 31. 4-00-148/2020
  Naručilac: JKP „Beograd put“, Beograd
  Podnosilac: „KMS“ doo, Beograd
 32. 4-00-180/2020
  Naručilac: Nacionalna služba za zapošljavanje Kragujevac, Direkcija RJ Beograd
  Podnosilac: „Birotehnika“ doo, Jagodina
 33. 4-00-167/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO, Kostolac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Prim“ doo, Kostolac i „Ansal Steel“ doo, Beograd
 34. 4-00-196/2020
  Naručilac: Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  Podnosilac: „Movie Kitchen-catering“ doo, Vrčin, Beograd
 35. 4-00-147/2020
  Naručilac: Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru doo. Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Gradina“ doo, Beograd, „Inobačka“ doo, Novi Sad i Arhitektonsko građevinski institut „AG-UNS“ doo, Novi Sad
 36. 4-00-170/2020
  Naručilac: Opšta bolnica „Dr Radivoje Simonović“, Sombor
  Podnosilac: „Farmalogist“ doo, Beograd
 37. 4-00-214/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Opština Rača, Opštinska uprava, Rača
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „ROOFS“ doo, Beograd, „Probanat izgradnja“ doo, Beograd, „Multitek elektronik“ doo, Leskovac i SGR „Razvoj Marković“, Krupanj
 38. 4-00-208/2020
  Naručilac: Ustanova gerontološki centar Beograd, Beograd-Zemun
  Podnosilac: Dragoje Peković pr. „Termo-Max“ doo, Beograd

 

2 rešenja kojima je odlučeno o žalbi na zaključak naručioca i to:

 1. 4-00-175/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, Kostolac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „FAAS“ doo, Beograd i Preduzeće za montažu, proizvodnju i trgovinu „Montavar Metalna lola“ doo, Beograd
 2. 4-00-200/2020
  Naručilac: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd
  Podnosilac: „TERMOVENT-TERMOMETAL“ doo, Beograd

 

2 rešenja kojima je odlučeno o pisanom izjašnjenju o nastavku postupka i to: 

 1. 4-00-126/2020
  Naručilac: Opština Inđija, Inđija
  Podnosilac: GR „TAMNAVA TRANS“ doo, Beograd
 2. 4-00-1184/2019
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac
  Podnosilac: „Hemtek lab“ doo, Beograd

 

1 rešenje kojim je odlučeno o zahtevu za naknadu troškova

 1. 4-00-183/2020
  Naručilac:  JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak Tent, Obrenovac
  Podnosilac: „Ranex“ doo, Beograd

 

 

2020-04-28T14:34:44+00:0028. 04. 2020.|Aktuelnosti|