ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

//ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу са организацијом рада утврђеном Одлуком о организацији рада Републичке комисије за време ванредног стања бр. 130-01-6/2020 од 17.03.2020. године, у периоду од 13.04.2020. године закључно са 24.04.2020. године, одржала je укупно 6 седницa већа на којима је одлучено о 37 инцијалних аката.

Републичка комисија је у наведеном периоду одлучивала о предметима који су формирани на основу следећих иницијалних аката:

Захтев за заштиту права:

 1. 4-00-110/2020
  Наручилац: Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо, Београд
  Подносилац: „М Enterijer Gradnja“ доо, Београд
 2. 4-00-168/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Град Панчево, Градска Управа
  Подносилац: „CML Construction services“ доо, Београд
 3. 4-00-223/2020
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: „Amisys“ доо, Београд
 4. 4-00-218/2020
  Наручилац: Град Шабац, Градоначелник Града Шапца, Шабац
  Подносилац: „Гранит-Лијешће“ доо, Сремска Митровица
 5. 4-00-254/2020
  Наручилац: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд
  Подносилац: „Орион телеком“ доо, Београд
 6. 4-00-245/2020
  Наручилац: Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка, Гроцка
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Pemax export-import“ доо, Лазаревац, „Bubonja Junior“ доо, Липље, „VS Energy 2015” доо, Београд и „Nilolić“ доо, Краљево
 7. 4-00-260/2020
  Наручилац: Република Србија, Општина Љубовија, Општинска управа, Љубовија
  Подносилац: „V2 Trauser“ доо, Београд
 8. 4-00-198/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „MedicoLine“ доо, Ниш
 9. 4-00-275/2020
  Наручилац: Клиничко болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд
  Подносилац: „Лидо“ доо, Београд – Земун
 10. 4-00-282/2020
  Наручилац: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
  Подносилац: „Ортокон” доо, Ниш
 11. 4-00-257/2020
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио Телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Сунчев круг обезбеђења“ доо, Београд, „Ipon Bezbednost“ доо, Нови Сад, „Alpha Guard“ доо, Крушевац, „Soko Group“ доо, Београд, „Ipon Security Event“ доо, Нови Сад и „Patrija Security“ доо, Београд
 12. 4-00-199/2020
  Наручилац: Општина Тутин
  Подносилац: Група понуђача коју чине РПГП „23 Новембар“ доо, Тутин, НП „Ингпро“ доо, Нови Пазар, „Јадран“ доо, Београд и Драган Јоковић ПР,Coding-Sistem, Врбас
 13. 4-00-220/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ, Колубара, Лазаревац
  Подносилац: Самостално занатска метало-стругарска радња Петерка Карло, предузетник, Београд
 14. 4-00-222/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак РБ, Колубара Лазаревац
  Подносилац: Самостално занатска метало-стругарска радња Петерка Карло, предузетник, Београд
 15. 4-00-294/2020
  Наручилац: ЈКП „Прогрес“, Коцељева
  Подносилац: „SB engineering&constuction” доо, Београд
 16. 4-00-141/2020
  Наручилац: ЈКСП „Комстан“, Трстеник
  Подносилац: „Пештан“ доо, Буковник-Аранђеловац
 17. 4-00-129/2020
  Наручилац: Предшколска установа „Лабуд Пејовић“, Бечеј
  Подносилац: „Komercservis – produkt Co“ доо, Kaћ
 18. 4-00-132/2020
  Наручилац: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Siemens mobility“ доо, Церовац и „Siemens“ доо, Београд
 19. 4-00-148/2020
  Наручилац: ЈКП „Београд пут“, Београд
  Подносилац: „КМS“ доо, Београд
 20. 4-00-14/2020
  Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
  Подносилац: „Маркант експорт-импорт“ доо, Ваљево
 21. 4-00-158/2020
  Наручилац: „Србија Карго“ ад, Београд
  Подносилац: „Klima shop“ доо, Бегеч
 22. 4-00-208/2020
  Наручилац: Установа „Геронтолошки центар Београд“, Београд
  Подносилац: Драгоје Пековић пр. „Termo max“, Београд
 23. 4-00-215/2020
  Наручилац: ЈКП „Београд пут“, Београд
  Подносилац: „Elcom BGD“ доо, Београд
 24. 4-00-258/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство одбране, Војнограђевинска установа „Београд“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Tempo company“ доо, Београд, „Jadran“ доо Београд, „Mašinoprojekt kopring“ ад, Београд, „Dunex“ доо, Београд, „Porta Nova“ доо Београд, „Amiga“ доо, Краљево
 25. 4-00-242/2020
  Наручилац: Правосудна академија, Београд
  Подносилац: „Akademija Oxford-Agent“ доо, Јагодина
 26. 4-00-219/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Ниш, Градска управа Града Ниша, Ниш
  Подносилац: Александра Јовичић ПР „Нивеус тим“, Горњи Милановац
 27. 4-00-191/2020
  Наручилац: ЈП „Војводина шуме“, Петроварадин
  Подносилац: „Чајка М“ доо, Чачак
 28. 4-00-172/2020
  Наручилац: ЈКП „Naissus“ Ниш
  Подносилац: „Albo“ доо, Београд
 29. 4-00-280/2020
  Наручилац: Република Србија, Општина Сокобања, Општинска управа, Сокобања
  Подносилац: „Prosmart“ доо, Београд
 30. 4-00-266/2020
  Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“, Смедерево
  Подносилац: „Неимар пут“ доо, Салаковац
 31. 4-00-278/2020
  Наручилац: Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
  Подносилац: „Vizija 2019“ доо, Београд
 32. 4-00-201/2020
  Наручилац: Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „BG Arh“ доо, Београд, „Заштита на раду и заштита животне средине“ доо, Београд, „Almaks security syastems“ доо, Београд, Славољуб Ђурђановић ПР геодетска радња „Геометар Ђурђановић“ Ниш, „Nid-energy systems“ доо, Параћин

 

Жалба на закључак наручиоца:

 1. 4-00-285/2020
  Наручилац: Општина Пријепоље
  Подносилац: „Лабуд Плус“ доо, Ивање
 2. 4-00-282/2020
  Наручилац: Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
  Подносилац: „Ортокон” доо, Ниш

 

Писано изјашњење о наставку поступка:

 1. 4-00-126/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општинска управа општине Инђија, Инђија
  Подносилац: ГД „Тамнава Транс“ доо Београд
 2. 4-00-1184/2019
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак РБ Колубара, Лазаревац
  Подносилац: „Hemtek lab“ доо, Београд
 3. 4-00-259/2020
  Наручилац: Градска управа града Врања, Врање
  Подносилац: „Credo“ доо, Врање

 

У периоду од 13.04.2020. године закључно са 24.04.2020. године Републичка комисија експедовала је укупно 43 одлукa:

38 решeњa којима је одлучено о захтеву за заштиту права и то:

 1. 4-00-1207/2019
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Simens“ доо, Београд и „Електротехнички институт Никола Тесла“, Београд
 2. 4-00-138/2020
  Наручилац: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд
  Подносилац: „Кепром“, доо Београд
 3. 4-00-168/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Град Панчево, Градска управа
  Подносилац: „CML Construction services“ доо, Београд
 4. 4-00-30/2020
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: „Институт за заштиту на раду“ ад, Нови Сад
 5. 4-00-192/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕНТ, Обреновац
  Подносилац: „Изопрогрес“ ад, Београд
 6. 4-00-182/2020
  Наручилац:  Апотека „Чачак“, Чачак
  Подносилац: „Фармалогист“ доо, Београд
 7. 4-00-206/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС“,Београд, Огранak „ТЕНТ“, Обреновац
  Подносилац: „Репро-Опрема“ доо, Београд
 8. 4-00-233/2020
  Наручилац:  XIII београдска гимназија
  Подносилац: „Рефлекс“ доо, Мајур
 9. 4-00-202/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство одбране, Војнограђевинска установа „Београд“, Београд
  Подносилац:Група понуђача коју чине „Jadran“ доо, Београд, „Masinoprojekt kopring“ ад, Београд, „Dunex“ доо, Београд и „Porta Nova“ доо, Београд
 10. 4-00-247/2020
  Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“, Ниш
  Подносилац: Група понуђача коју чине „G2 Falcon 2017“ доо, Београд и „Transly“ доо, Београд
 11. 4-00-230/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство финансија,Управа за трезор, Београд
  Подносилац: Дом здравља „Др Милутин Ивковић“, Палилула, Београд
 12. 4-00-231/2020
  Наручилац: Клинички Центар Србије, Београд
  Подносилац: „Miolab CMV“ доо, Београд
 13. 4-00-268/2020
  Наручилац: Јавно комунално предузеће „Блаце“, Блаце
  Подносилац: „Кат Комерц“ доо, Блаце
 14. 4-00-277/2020
  Наручилац: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине ПД „Goodhause“ доо, Београд и „Krol housekeeping“ доо, Београд
 15. 4-00-274/2020
  Наручилац: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Laniva“ доо, Београд и „Eson Professional cleaning“ доо, Београд
 16. 4-00-198/2020
  Наручилац: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Medicoline“ доо, Ниш
 17. 4-00-14/2020
  Наручилац: „Инфраструктура железница Србије“ ад, Београд
  Подносилац: „Markant eksport-import“ доо Ваљево
 18. 4-00-195/2020
  Наручилац: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Београд
  Подносилац: „Сајнос“ доо, Нови Сад
 19. 4-00-213/2020
  Наручилац: Град Врање, Градска управа Врање, Врање
  Подносилац: Група понуђача коју чине „IG – Sistem“ доо, Врање, МПП „Јединство“ ад, Севојно и „Тесла систем“ доо, Нови Београд, Београд
 20. 4-00-1496/2017
  Наручилац: Установа Студентски центар „Београд“, Београд
  Подносилац: „Inline“ доо, Београд
 21. 4-00-63/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд
  Подносилац: „Централинвест“ доо, Београд
 22. 4-00-118/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Лозница, Градска управа, Лозница
  Подносилац: „Ибреа“ доо, Горњи Милановац
 23. 4-00-129/2020
  Наручилац: Предшколска установа „Лабуд Пејовић“, Бечеј
  Подносилац: „Komercservis-produkt Co“ доо, Каћ
 24. 4-00-783/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд
  Подносилац: „Репро опрема“ доо, Београд
 25. 4-00-132/2020
  Наручилац: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Simens mobility“ доо, Церовац Огранак Београд и „Simens“ доо, Београд
 26. 4-00-110/2020
  Наручилац: Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо, Београд
  Подносилац: „M Enterijer Gradnja“ доо, Београд
 27. 4-00-141/2020
  Наручилац: ЈКСП „КОМСТАН“, Трстеник
  Подносилац: „Пештан“ доо, Буковик, Аранђеловац
 28. 4-00-131/2020
  Наручилац: Општина Рековац, Општинска управа, Рековац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Централна развојна иницијатива“, Јагодина и „Црвени крст Рековац“, Рековац
 29. 4-00-113/2020
  Наручилац: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
  Подносилац: Биљана Бојков Делић ПР Агенција за рачуноводство и пореско саветовање и остали грађевински радови АВ градња, Нови Сад
 30. 4-00-158/2020
  Наручилац: „Србија Карго“ ад, Београд
  Подносилац: „Klima Shop“ доо, Бегеч
 31. 4-00-148/2020
  Наручилац: ЈКП „Београд пут“, Београд
  Подносилац: „KMS“ доо, Београд
 32. 4-00-180/2020
  Наручилац: Национална служба за запошљавање Крагујевац, Дирекција РЈ Београд
  Подносилац: „Биротехника“ доо, Јагодина
 33. 4-00-167/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО, Костолац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Prim“ доо, Костолац и „Ansal Steel“ доо, Београд
 34. 4-00-196/2020
  Наручилац: Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Београд
  Подносилац: „Movie Kitchen-catering“ доо, Врчин, Београд
 35. 4-00-147/2020
  Наручилац: Јединица за управљање пројектима у јавном сектору доо. Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Градина“ доо, Београд, „Инобачка“ доо, Нови Сад и Архитектонско грађевински институт „АГ-УНС“ доо, Нови Сад
 36. 4-00-170/2020
  Наручилац: Општа болница „Др Радивоје Симоновић“, Сомбор
  Подносилац: „Farmalogist“ доо, Београд
 37. 4-00-214/2020
  Наручилац: Република Србија, Општина Рача, Општинска управа, Рача
  Подносилац: Група понуђача коју чине „ROOFS“ доо, Београд, „Пробанат изградња“ доо, Београд, „Мултитек електроник“ доо, Лесковац и СГР „Развој Марковић“, Крупањ
 38. 4-00-208/2020
  Наручилац: Установа геронтолошки центар Београд, Београд-Земун
  Подносилац: Драгоје Пековић пр. „Termo-Max“ доо, Београд

 

2 решења којима је одлучено о жалби на закључак наручиоца и то:

 1. 4-00-175/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „FAAS“ доо, Београд и Предузеће за монтажу, производњу и трговину „Montavar Metalna lola“ доо, Београд
 2. 4-00-200/2020
  Наручилац: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд
  Подносилац: „TERMOVENT-TERMOMETAL“ доо, Београд

 

2 решења којима је одлучено о писаном изјашњењу о наставку поступка и то: 

 1. 4-00-126/2020
  Наручилац: Општина Инђија, Инђија
  Подносилац: ГР „ТАМНАВА ТРАНС“ доо, Београд
 2. 4-00-1184/2019
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак РБ Колубара, Лазаревац
  Подносилац: „Hemtek lab“ доо, Београд

 

1 решење којим је одлучено о захтеву за накнаду трошкова

 1. 4-00-183/2020
  Наручилац:  ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак Тент, Обреновац
  Подносилац: „Ranex“ доо, Београд

 

 

2020-04-28T14:34:44+00:0028. 04. 2020.|Актуелности|