OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

//OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u skladu sa organizacijom rada utvrđenom Odlukom o organizaciji rada Republičke komisije za vreme vanrednog stanja br. 130-01-6/2020 od 17.03.2020. godine, u periodu od 28.03.2020. godine zaključno sa 10.04.2020. godine, održala je ukupno 7 sednica veća na kojima je odlučeno o 44 inicijalnih akata.

Republička komisija je u navedenom periodu odlučivala o predmetima koji su formirani na osnovu sledećih inicijalnih akata:

Zahtevi za zaštitu prava:

 1. 4-00-194/2020
  Naručilac: Opšta bolnica Ćuprija, Ćuprija
  Podnosilac: „Malker”doo, Niš
 2. 4-00-213/2020
  Naručilac: Grad Vranje, Vranje
  Podnosilac:Grupa ponuđača koju čine „IG-SISTEM“ doo, Vranje, „MPP Jedinstvo ad, Sevojno i „Tesla sistemi“ doo, Beograd
 3. 4-00-224/2020
  Naručilac: JP „EPS-Ogranak TE-KO“, Kostolac
  Podnosilac: „Spare parts international“ doo, Beograd
 4. 4-00-170/2020
  Naručilac: Opšta bolnica „Dr. Radivoj Simonović“, Sombor
  Podnosilac: „Farmalogist” doo, Beograd
 5. 4-00-186/2020
  Naručilac: Ustanova studentski centar „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Agross“ doo, Lozovik
 6. 4-00-171/2020
  Naručilac: Republika Srbije, Grad Leskovac – Gradska uprava, Leskovac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „TAHAL GROUP B.V. OGRANAK NOVI SAD“, Novi Sad i „Tahal Consulting Engineers Ltd.“
 7. 4-00-147/2020
  Naručilac: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o., Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Inobačka“ doo, Novi Sad, „Gradina“ doo, Beograd i „AG-UNS“ Arhitektonsko građevinski institut doo, Novi Sad
 8. 4-00-167/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak TE-KO, Kostolac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „PRIM“doo, Kostolac i „Ansal steel” doo, Beograd
 9. 4-00-30/2020
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: „Institut za zaštitu na radu“ ad, Novi Sad
 10. 4-00-1235/2019
  Naručilac: Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Dedinje“ ad Beograd, „Coopservice BMK” doo, Beograd i „BMK”doo, Beograd
 11. 4-00-113/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd
  Podnosilac: Biljana Bojkov Delić PR Agencija za računovodstvo i poresko savetovanje i ostali gradjevinski radovi AV GRADNJA, Novi Sad
 12. 4-00-115/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Razvojna agencija Srbija, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Block and Roll”doo Beograd i „Beoexpo system“ doo Beograd
 13. 4-00-112/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Razvojna agencija Srbija, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „ŽIŽGIN“ doo Beograd i Milica Bajković pr. Agencija „Forward“ Beograda
 14. 4-00-274/2020
  Naručilac: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „LANIVA“ doo, Beograd i „ESON PROFESSIONAL CLEANING“ doo, Beograd
 15. 4-00-277/2020
  Naručilac: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine PD „Goodhause“ doo, Beograd i „Krol housekeeping“ doo, Beograd
 16. 4-00-268/2020
  Naručilac: JKP „Blace“, Blace
  Podnosilac: „Kat komerc“ doo, Blace
 17. 4-00-264/2020
  Naručilac: JP „Elektoprivreda“, Beograd, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac
  Podnosilac: „Spare parts international” doo, Beograd
 18. 4-00-231/2020
  Naručilac: Klinički centar Srbije, Beograd
  Podnosilac: „MIOLAB-SMV“ doo, Beograd
 19. 4-00-256/2020
  Naručilac: JP „Vodovod“, Surdulica
  Podnosilac: „Institut za zaštitu na radu“ad, Novi Sad
 20. 4-00-241/2020
  Naručilac: Opštinska uprava opštine Aranđelovac, Aranđelovac
  Podnosilac:„EASY PARK“ doo, Zemun Polje, Beograd
 21. 4-00-230/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Uprava za trezor
  Podnosilac: Dom zdravlja „Dr. Milutin Ivković“ Palilula, Beograd
 22. 4-00-247/2020
  Naručilac: JKP „Parking servis“, Niš
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine Agencija za privremeno zaposljavanje „G2 Falcon 2017“ doo, Beograd i „Transly” doo, Beograd
 23. 4-00-202/2020
  Naručilac: Ministarstvo odbrane, Vojnograđevinska ustanova „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Jadran“doo, Beograd, „Mašinoprojekt kopring“ ad, Beograd, „Dunex“ doo, Beograd i „Porta Nova“ doo, Beograd
 24. 4-00-233/2020
  Naručilac: XIII Beogradska gimnazija, Beograd
  Podnosilac: „REFLEX“ doo, Majur
 25. 4-00-120/2020
  Naručilac: Republika Srbije, Opština Negotin, Negotin
  Podnosilac: „Minel – Schreder“ doo, Beograd
 26. 4-00-206/2020
  Naručilac: JP „EPS“,Beograd, Ogranka „TENT“, Obrenovac
  Podnosilac: „Repro-Oprema“doo, Beograd
 27. 4-00-195/2020
  Naručilac: Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  Podnosilac: „Sajnos“ doo, Novi Sad
 28. 4-00-182/2020
  Naručilac: Apoteka „Čačak“, Čačak
  Podnosilac: „Farmalogist“ doo, Beograd
 29. 4-00-169/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak TENT, Obrenovac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine Preduzeće za proizvodnju promet i usluge „Markant eksport-import“ doo, Valjevo i „14. oktobar“ doo, Kruševac
 30. 4-00-180/2020
  Naručilac: Nacionalna služba za zapošljavanje Kragujevac, Kragujevac
  Podnosilac: „Birotehnika“ doo, Jagodina
 31. 4-00-100/2020
  Naručilac: Osnovna škola „Laza Kostić“, Beograd
  Podnosilac: „Asing“ doo, Beograd
 32. 4-00-1239/2019
  Naručilac: Opšta bolnica Pirot, Pirot
  Podnosilac: „VICOR“ doo, Beograd
 33. 4-00-1207/2019
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Simens“ doo, Beograd i Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd
 34. 4-00-118/2020
  Naručilac: Grad Loznica, Gradska uprava, Loznica
  Podnosilac: „IBREA“ doo, Gornji Milanovac
 35. 4-00-214/2020
  Naručilac: Opštinska uprava opštine Rača, Rača
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Roofs“ doo, Beograd, „Probanat izgradnja“ doo, Beograd, „Multitek elektronik“ doo, Leskovac i „Razvoj Marković“SGR, Krupanj
 36. 4-00-131/2020
  Naručilac: Opština Rekovac, Rekovac
  Podnosilac: „Centralna razvojna inicijativa“, Jagodina

 

Žalbe na zaključak naručioca:

 1. 4-00-200/2020
  Naručilac: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd
  Podnosilac: „Termovent-Termometal” doo, Beograd
 2. 4-00-175/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak TE-KO, Kostolac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „FAAS” doo, Beograd i „Montavar Metalana Lola“doo, Beograd
 3. 4-00-210/2020
  Naručilac: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Deltagraf“ doo, Smederovo
 4. 4-00-164/2020
  Naručilac: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Beolaser“ doo, Beograd
 5. 4-00-111/2020
  Naručilac: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, Gornja Toponica
  Podnosilac: Poljoprivredno gazdinstvo Prvoslav Trenkić, selo Donji Adrovac-Žitkovac

 

Zahtevi za naknadu troškova:

 1. 4-00-1196/2019
  Naručilac: KJP „IZVOR“, Petrovac na Mlavi
  Podnosilac: KJP „IZVOR“, Petrovac na Mlavi
 2. 4-00-183/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda“, Beograd, Ogranak Tent, Obrenovac
  Podnosilac: „RANEX“doo, Beograd
 3. 4-00-41/2020
  Naručilac: JKP „Beogradske elektrane“, Novi Beograd
  Podnosilac: „Jovsta“ doo, Beograd

 

U periodu od 28.03.2020. godine zaključno sa 10.04.2020. godine Republička komisija ekspedovala je ukupno 39 odluka:

28 rešenja kojima je odlučeno o zahtevu za zaštitu prava i to:

 1. 4-00-221/2020
  Naručilac: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: „Malex City Copy Service“ doo, Beograd
 2. 4-00-160/2020
  Naručilac: JKP Usluga, Boljevac
  Podnosilac: „Hidroalfa“ servis pumpi, elektromotora i rashlade Sokobanja preduzetnik Zoran Milosavljević, Sokobanja
 3. 4-00-187/2020
  Naručilac: JP „Gradsko stambeno“, Beograd
  Podnosilac: „Bellopan“ doo, Zaječar
 4. 4-00-177/2020
  Naručilac: JP EPS, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „DNP-Inženjering“ doo, Novi Sad, „IEE“ doo., Novi Sad, „ELSING GROUP“ doo., Novi Sad i „ENERGY PRO“ doo, Novi Sad
 5. 4-00-179/2020
  Naručilac: Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd
  Podnosilac: Komunalno preduzeće „Dimničar“ ad Beograd
 6. 4-00-136/2020
  Naručilac: JKP „Komunalac“, Vrbas
  Podnosilac: „Energia gas and power“ doo, Beograd
 7. 4-00-134/2020
  Naručilac: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Obrenovac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine GTP „Imes-coop“ doo, Obrenovac, GP „Graditelj NS“ doo, Novi Sad i „Premer Savković“, Lazarevac
 8. 4-00-123/2020
  Naručilac: Opština Bečej, Bečej
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Graditelj NS“ doo, Novi Sad, „Graditelj“ ad, Kikinda, „Invest-inžinjering“ doo, Novi Sad, „Monter Emit“ doo, Beograd i „Energotehnika“ doo, Novi Sad
 9. 4-00-55/2020
  Naručilac: Opštinska uprava opštine Babušnica, Babušnica
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „ITM Planning“ doo, Velika Plana, Života Mitrović PR – „Gradnja-kop“, Nepričava, Slovac i Bojan Živanović PR- Agencija za poslovne usluge „B&T SD“, Smederevo
 10. 4-00-101/2020
  Naručilac: JKP „Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Andrić R&M“ doo, Inđija
 11. 4-00-51/2020
  Naručilac: JKP „Gradske pijace“, Beograd
  Podnosilac: „Atalian Global Services RS“ doo, Beograd
 12. 4-00-43/2020
  Naručilac: „Građevinska direkcija Srbije“ doo, Beograd
  Podnosilac: „Tekig Veleteks“ doo, Beograd
 13. 4-00-94/2020
  Naručilac: Opština Šid, Šid
  Podnosilac: „Feman“ doo, Jagodina
 14. 4-00-194/2020
  Naručilac: Opšta bolnica Ćuprija, Ćuprija
  Podnosilac: „Malker”doo, Niš
 15. 4-00-120/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Opština Negotin, Negotin
  Podnosilac: „Minel-Schreder“ doo, Beograd
 16. 4-00-224/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda“, Beograd, Ogranak TE-KO, Kostolac
  Podnosilac:  „Spare parts international“ doo, Beograd
 17. 4-00-169/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak TENT, Obrenovac
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine Preduzeće za proizvodnju promet i usluge „Markant eksport-import“ doo, Valjevo i „14. oktobar“ doo, Kruševac
 18. 4-00-127/2020
  Naručilac: Ustanova studentski centar Beograd, Beograd
  Podnosilac: „HEP ENERGIJA“ doo, Beograd
 19. 4-00-133/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Grad Beograd
  Podnosilac: SZTKR „Sistem CD“, Momčilović Dragoljub, Beograd
 20. 4-00-130/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO, Kostolac
  Podnosilac: „M.N.R. Seal Engimeering“ doo, Beograd
 21. 4-00-119/2020
  Naručilac: JKP „Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Secam CCTV Corporation“ doo, Beograd
 22. 4-00-88/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO, Kostolac
  Podnosilac: „ORTEX URO GROUP“doo, Kruševac
 23. 4-00-103/2020
  Naručilac: JKP „Beograd put“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Elektroizgradnja Bajina Bašta“ ad, Bajina Bašta, „Intergaga“ doo, Beograd
 24. 4-00-100/2020
  Naručilac: Osnovna škola „Laza Kostić“, Beograd
  Podnosilac: „Asing“doo, Beograd
 25. 4-00-35/2020
  Naručilac: JKP „Čistoća“, Kraljevo
  Podnosilac: „GROUP Enigma MC“doo, Kruševac
 26. 4-00-72/2020
  Naručilac: JP „Komunalac“, Ruma
  Podnosilac: „Telenor“doo, Beograd
 27. 4-00-1147/2019
  Naručilac: Republika Srbija, Opština Prijepolje
  Podnosilac: „Labud Plus“doo, Ivanje
 28. 4-00-1239/2019
  Naručilac: Opšta bolnica Pirot, Pirot
  Podnosilac: „VICOR“ doo, Beograd

 

1 zaključak kojim je odlučeno o pisanom izjašnjenju o nastavku postupka i to:

 1. 4-00-159/2020
  Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
  Podnosilac: „TTC Top Travel Centar“ doo, Beograd

 

 

6 rešenja kojima je odlučeno o žalbama na zaključke naručioca i to: 

 1. 4-00-160/2020
  Naručilac: JKP „Usluga“, Boljevac
  Podnosilac: „Hidroalfa“ servis pumpi, elektromotora i rashlade Sokobanja preduzetnik Zoran Milosavljević, Sokobanja
 2. 4-00-155/2020
  Naručilac: Centar za kulturu Požarevac, Požarevac
  Podnosilac: „Kontinental turs“ doo, Kula
 3. 4-00-164/2020
  Naručilac: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Beolaser“ doo, Beograd
 4. 4-00-120/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Opština Negotin, Negotin
  Podnosilac: „Minel – Schreder“ doo, Beograd
 5. 4-00-111/2020
  Naručilac: Republika Srbija, Specijalna bolnice za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, Gornja Toponica
  Podnosilac: Poljoprivredno gazdinstvo „Prvoslav Trenkić“, selo Donji Adrovac – Žitkovac
 6. 4-00-210/2020
  Naručilac: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  Podnosilac: „Deltagraf“ doo, Smederevo

 

4 rešenja kojima je odlučeno o zahtevu za naknadu troškova i to:

 1. 4-00-159/2020
  Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
  Podnosilac: „TTC Top Travel Centar“ doo, Beograd
 2. 4-00-150/2020
  Naručilac: JP „Elektroprivreda“, Beograd, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac
  Podnosilac: „Elkokv“ doo, Čukojevac, Kraljevo
 3. 4-00-1196/2019
  Naručilac: KJP „IZVOR“, Petrovac na Mlavi
  Podnosilac: KJP „IZVOR“, Petrovac na Mlavi
 4. 4-00-41/2020
  Naručilac: JKP „Beogradske elektrane“, Novi Beograd
  Podnosilac: „Jovsta“ doo, Beograd
2020-04-15T13:36:41+00:0015. 04. 2020.|Aktuelnosti|