ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

//ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ У ПОСТУПЦИМА

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу са организацијом рада утврђеном Одлуком о организацији рада Републичке комисије за време ванредног стања бр. 130-01-6/2020 од 17.03.2020. године, у периоду од 28.03.2020. године закључно са 10.04.2020. године, одржала je укупно 7 седница већа на којима је одлучено о 44 иницијалних аката.

Републичка комисија је у наведеном периоду одлучивала о предметима који су формирани на основу следећих иницијалних аката:

Захтеви за заштиту права:

 1. 4-00-194/2020
  Наручилац: Општа болница Ћуприја, Ћуприја
  Подносилац: „Malker”дoo, Ниш
 2. 4-00-213/2020
  Наручилац: Град Врање, Врање
  Подносилац:Група понуђача коју чине „IG-SISTEM“ доо, Врање, „MPP Jedinstvo ад, Севојно и „Tesla sistemi“ доо, Београд
 3. 4-00-224/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС-Огранак ТЕ-КО“, Костолац
  Подносилац: „Spare parts international“ доо, Београд
 4. 4-00-170/2020
  Наручилац: Општа болница „Др. Радивој Симоновић“, Сомбор
  Подносилац: „Farmalogist” доо, Београд
 5. 4-00-186/2020
  Наручилац: Установа студентски центар „Београд“, Београд
  Подносилац: „Agross“ доо, Лозовик
 6. 4-00-171/2020
  Наручилац: Република Србије, Град Лесковац – Градска управа, Лесковац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „TAHAL GROUP B.V. OGRANAK NOVI SAD“, Нови Сад и „Tahal Consulting Engineers Ltd.“
 7. 4-00-147/2020
  Наручилац: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о., Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Инобачка“ доо, Нови Сад, „Градина“ доо, Београд и „АГ-УНС“ Архитектонско грађевински институт доо, Нови Сад
 8. 4-00-167/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Огранак ТЕ-КО, Костолац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „PRIM“doo, Костолац и „Ansal steel” доо, Београд
 9. 4-00-30/2020
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: „Институт за заштиту на раду“ ад, Нови Сад
 10. 4-00-1235/2019
  Наручилац: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Дедиње“ ад Београд, „Coopservice BMK” дoo, Београд и „BMK”дoo, Београд
 11. 4-00-113/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
  Подносилац: Biljana Bojkov Delić PR Agencija za računovodstvo i poresko savetovanje i ostali gradjevinski radovi AV GRADNJA, Нови Сад
 12. 4-00-115/2020
  Наручилац: Република Србија, Развојна агенција Србија, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Block and Roll”доо Београд и „Beoexpo system“ доо Београд
 13. 4-00-112/2020
  Наручилац: Република Србија, Развојна агенција Србија, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „ŽIŽGIN“ дoo Београд и Милица Бајковић пр. Агенција „Forward“ Београда
 14. 4-00-274/2020
  Наручилац: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „LANIVA“ доо, Београд и „ESON PROFESSIONAL CLEANING“ доо, Београд
 15. 4-00-277/2020
  Наручилац: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине ПД „Goodhause“ доо, Београд и „Krol housekeeping“ доо, Београд
 16. 4-00-268/2020
  Наручилац: ЈКП „Блаце“, Блаце
  Подносилац: „Kat komerc“ доо, Блаце
 17. 4-00-264/2020
  Наручилац: ЈП „Електопривреда“, Београд, Огранак РБ Колубара, Лазаревац
  Подносилац: „Spare parts international” дoo, Београд
 18. 4-00-231/2020
  Наручилац: Клинички центар Србије, Београд
  Подносилац: „MIOLAB-SMV“ доо, Београд
 19. 4-00-256/2020
  Наручилац: ЈП „Водовод“, Сурдулица
  Подносилац: „Институт за заштиту на раду“ад, Нови Сад
 20. 4-00-241/2020
  Наручилац: Општинска управа општине Аранђеловац, Аранђеловац
  Подносилац:„EASY PARK“ доо, Земун Поље, Београд
 21. 4-00-230/2020
  Наручилац: Република Србија, Министарство финансија, Управа за трезор
  Подносилац: Дом здравља „Др. Милутин Ивковић“ Палилула, Београд
 22. 4-00-247/2020
  Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“, Ниш
  Подносилац: Група понуђача коју чине Agencija za privremeno zaposljavanje „G2 Falcon 2017“ доо, Београд и „Transly” доо, Београд
 23. 4-00-202/2020
  Наручилац: Министарство одбране, Војнограђевинска установа „Београд“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Јадран“доо, Београд, „Машинопројект копринг“ ад, Београд, „Dunex“ доо, Београд и „Порта Нова“ доо, Београд
 24. 4-00-233/2020
  Наручилац: XIII Београдска гимназија, Београд
  Подносилац: „REFLEX“ доо, Мајур
 25. 4-00-120/2020
  Наручилац: Република Србије, Општина Неготин, Неготин
  Подносилац: „Minel – Schreder“ доо, Београд
 26. 4-00-206/2020
  Наручилац: ЈП „ЕПС“,Београд, Огранка „ТЕНТ“, Обреновац
  Подносилац: „Repro-Oprema“доо, Београд
 27. 4-00-195/2020
  Наручилац: Факултет организационих наука, Београд
  Подносилац: „Sajnos“ доо, Нови Сад
 28. 4-00-182/2020
  Наручилац: Апотека „Чачак“, Чачак
  Подносилац: „Farmalogist“ доо, Београд
 29. 4-00-169/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Обреновац
  Подносилац: Група понуђача коју чине Предузеће за производњу промет и услуге „Маркант експорт-импорт“ доо, Ваљево и „14. октобар“ доо, Крушевац
 30. 4-00-180/2020
  Наручилац: Национална служба за запошљавање Крагујевац, Крагујевац
  Подносилац: „Биротехника“ доо, Јагодина
 31. 4-00-100/2020
  Наручилац: Основна школа „Лаза Костић“, Београд
  Подносилац: „Asing“ доо, Београд
 32. 4-00-1239/2019
  Наручилац: Општа болница Пирот, Пирот
  Подносилац: „VICOR“ доо, Београд
 33. 4-00-1207/2019
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Simens“ доо, Београд и Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд
 34. 4-00-118/2020
  Наручилац: Град Лозница, Градска управа, Лозница
  Подносилац: „ИБРЕА“ доо, Горњи Милановац
 35. 4-00-214/2020
  Наручилац: Општинска управа општине Рача, Рача
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Roofs“ доо, Београд, „Probanat izgradnja“ доо, Београд, „Multitek elektronik“ доо, Лесковац и „Развој Марковић“СГР, Крупањ
 36. 4-00-131/2020
  Наручилац: Општина Рековац, Рековац
  Подносилац: „Централна развојна иницијатива“, Јагодина

 

Жалбе на закључак наручиоца:

 1. 4-00-200/2020
  Наручилац: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд
  Подносилац: „Termovent-Termometal” дoo, Београд
 2. 4-00-175/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Огранак ТЕ-КО, Костолац
  Подносилац: Група понуђача коју чине „FAAS” дoo, Београд и „Монтавар Металана Лола“доо, Београд
 3. 4-00-210/2020
  Наручилац: Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Делтаграф“ доо, Смедерово
 4. 4-00-164/2020
  Наручилац: Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Беоласер“ доо, Београд
 5. 4-00-111/2020
  Наручилац: Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“, Горња Топоница
  Подносилац: Пољопривредно газдинство Првослав Тренкић, село Доњи Адровац-Житковац

 

Захтеви за накнаду трошкова:

 1. 4-00-1196/2019
  Наручилац: КЈП „ИЗВОР“, Петровац на Млави
  Подносилац: КЈП „ИЗВОР“, Петровац на Млави
 2. 4-00-183/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда“, Београд, Огранак Тент, Обреновац
  Подносилац: „RANEX“доо, Београд
 3. 4-00-41/2020
  Наручилац: ЈКП „Београдске електране“, Нови Београд
  Подносилац: „Jovsta“ доо, Београд

 

У периоду од 28.03.2020. године закључно са 10.04.2020. године Републичка комисија експедовала је укупно 39 одлукa:

28 решeњa којима је одлучено о захтеву за заштиту права и то:

 1. 4-00-221/2020
  Наручилац: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
  Подносилац: „Malex City Copy Service“ доо, Београд
 2. 4-00-160/2020
  Наручилац: ЈКП Услуга, Бољевац
  Подносилац: „Хидроалфа“ сервис пумпи, електромотора и расхладе Сокобања предузетник Зоран Милосављевић, Сокобања
 3. 4-00-187/2020
  Наручилац: ЈП „Градско стамбено“, Београд
  Подносилац: „Bellopan“ доо, Зајечар
 4. 4-00-177/2020
  Наручилац: ЈП ЕПС, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „DNP-Inženjering“ доо, Нови Сад, „IEE“ доо., Нови Сад, „ELSING GROUP“ доо., Нови Сад и „ENERGY PRO“ доо, Нови Сад
 5. 4-00-179/2020
  Наручилац: Дом здравља Нови Београд, Београд
  Подносилац: Комунално предузеће „Димничар“ ад Београд
 6. 4-00-136/2020
  Наручилац: ЈКП „Комуналац“, Врбас
  Подносилац: „Energia gas and power“ доо, Београд
 7. 4-00-134/2020
  Наручилац: ЈКП „Водовод и канализација“, Обреновац
  Подносилац: Група понуђача коју чине GTP „Imes-coop“ доо, Обреновац, ГП „Градитељ НС“ доо, Нови Сад и „Премер Савковић“, Лазаревац
 8. 4-00-123/2020
  Наручилац: Општина Бечеј, Бечеј
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Градитељ НС“ доо, Нови Сад, „Градитељ“ ад, Кикинда, „Инвест-инжињеринг“ доо, Нови Сад, „Монтер Емит“ доо, Београд и „Енерготехника“ доо, Нови Сад
 9. 4-00-55/2020
  Наручилац: Општинска управа општине Бабушница, Бабушница
  Подносилац: Група понуђача коју чине „ITM Planning“ доо, Велика Плана, Живота Митровић ПР – „Градња-коп“, Непричава, Словац и Бојан Живановић ПР- Агенција за пословне услуге „B&T SD“, Смедерево
 10. 4-00-101/2020
  Наручилац: ЈКП „Градско саобраћајно предузеће Београд“, Београд
  Подносилац: „Andrić R&M“ доо, Инђија
 11. 4-00-51/2020
  Наручилац: ЈКП „Градске пијаце“, Београд
  Подносилац: „Atalian Global Services RS“ доо, Београд
 12. 4-00-43/2020
  Наручилац: „Грађевинска дирекција Србије“ доо, Београд
  Подносилац: „Tekig Veleteks“ доо, Београд
 13. 4-00-94/2020
  Наручилац: Општина Шид, Шид
  Подносилац: „Феман“ доо, Јагодина
 14. 4-00-194/2020
  Наручилац: Општа болница Ћуприја, Ћуприја
  Подносилац: „Malker”доо, Ниш
 15. 4-00-120/2020
  Наручилац: Република Србија, Општина Неготин, Неготин
  Подносилац: „Minel-Schreder“ доо, Београд
 16. 4-00-224/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда“, Београд, Огранак ТЕ-КО, Костолац
  Подносилац:  „Spare parts international“ доо, Београд
 17. 4-00-169/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Обреновац
  Подносилац: Група понуђача коју чине Предузеће за производњу промет и услуге „Маркант експорт-импорт“ доо, Ваљево и „14. октобар“ доо, Крушевац
 18. 4-00-127/2020
  Наручилац: Установа студентски центар Београд, Београд
  Подносилац: „HEP ENERGIJA“ доо, Београд
 19. 4-00-133/2020
  Наручилац: Република Србија, Град Београд
  Подносилац: СЗТКР „Систем ЦД“, Момчиловић Драгољуб, Београд
 20. 4-00-130/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО, Костолац
  Подносилац: „М.Н.Р. Seal Engimeering“ доо, Београд
 21. 4-00-119/2020
  Наручилац: ЈКП „Градско саобраћајно предузеће Београд“, Београд
  Подносилац: „Secam CCTV Corporation“ доо, Београд
 22. 4-00-88/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО, Костолац
  Подносилац: „ORTEX URO GROUP“доо, Крушевац
 23. 4-00-103/2020
  Наручилац: ЈКП „Београд пут“, Београд
  Подносилац: Група понуђача коју чине „Електроизградња Бајина Башта“ ад, Бајина Башта, „Интергага“ доо, Београд
 24. 4-00-100/2020
  Наручилац: Основна школа „Лаза Костић“, Београд
  Подносилац: „Asing“доо, Београд
 25. 4-00-35/2020
  Наручилац: ЈКП „Чистоћа“, Краљево
  Подносилац: „GROUP Enigma MC“доо, Крушевац
 26. 4-00-72/2020
  Наручилац: ЈП „Комуналац“, Рума
  Подносилац: „Telenor“доо, Београд
 27. 4-00-1147/2019
  Наручилац: Република Србија, Општина Пријепоље
  Подносилац: „Лабуд Плус“доо, Ивање
 28. 4-00-1239/2019
  Наручилац: Општа болница Пирот, Пирот
  Подносилац: „VICOR“ доо, Београд

 

1 закључак којим је одлучено о писаном изјашњењу о наставку поступка и то:

 1. 4-00-159/2020
  Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
  Подносилац: „TTC Top Travel Centar“ доо, Београд

 

 

6 решења којима је одлучено о жалбама на закључке наручиоца и то: 

 1. 4-00-160/2020
  Наручилац: ЈКП „Услуга“, Бољевац
  Подносилац: „Хидроалфа“ сервис пумпи, електромотора и расхладе Сокобања предузетник Зоран Милосављевић, Сокобања
 2. 4-00-155/2020
  Наручилац: Центар за културу Пожаревац, Пожаревац
  Подносилац: „Kontinental turs“ доо, Кула
 3. 4-00-164/2020
  Наручилац: Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Беоласер“ доо, Београд
 4. 4-00-120/2020
  Наручилац: Република Србија, Општина Неготин, Неготин
  Подносилац: „Minel – Schreder“ доо, Београд
 5. 4-00-111/2020
  Наручилац: Република Србија, Специјална болнице за психијатријске болести „Горња Топоница“, Горња Топоница
  Подносилац: Пољопривредно газдинство „Првослав Тренкић“, село Доњи Адровац – Житковац
 6. 4-00-210/2020
  Наручилац: Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Подносилац: „Делтаграф“ доо, Смедерево

 

4 решења којима је одлучено о захтеву за накнаду трошкова и то:

 1. 4-00-159/2020
  Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
  Подносилац: „TTC Top Travel Centar“ доо, Београд
 2. 4-00-150/2020
  Наручилац: ЈП „Електропривреда“, Београд, Огранак РБ Колубара, Лазаревац
  Подносилац: „Elkoкv“ доо, Чукојевац, Краљево
 3. 4-00-1196/2019
  Наручилац: КЈП „ИЗВОР“, Петровац на Млави
  Подносилац: КЈП „ИЗВОР“, Петровац на Млави
 4. 4-00-41/2020
  Наручилац: ЈКП „Београдске електране“, Нови Београд
  Подносилац: „Jovsta“ доо, Београд
2020-04-15T13:36:41+00:0015. 04. 2020.|Актуелности|