3. Opšta sednica, 16.05.2013. godine – 4. stav (član 156. ZJN/2012)

//3. Opšta sednica, 16.05.2013. godine – 4. stav (član 156. ZJN/2012)

U postupcima zaštite prava iznosi taksi koje je dužan da uplati podnosilac zahteva su:

1. Taksa za žalbu na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. Zakona o javnim nabavkama:

U postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. Zakona o javnim nabavkama, bez obzira na to kolika je procenjena vrednost javne nabavke ili ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor, kao i bez obzira na vrstu postupka javne nabavke iznosi 15.000 dinara.

2. Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda:

U postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, taksa iznosi 40.000 dinara, bez obzira na to:

  • da li se zahtevom za zaštitu prava osporavaju radnje naručioca preduzete pre ili posle isteka roka za podnošenje ponuda;
  • da li je postupak javne nabavke oblikovan po partijama;
  • kolika je procenjena vrednost javne nabavke;
  • koliko iznosi ponuđena cena ponuđača kome je dodeljen ugovor o javnoj nabavci.

3. Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u jedinstvenom postupku javne nabavke (bez partija):

1) Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka javne nabavke, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili prijava, odnosno sadržina konkursne dokumentacije ili druge radnje naručioca preduzete pre isteka roka za podnošenje ponuda (prijava), taksa iznosi 80.000 dinara u svim vrstama postupaka javnih nabavki (osim u postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), bez obzira na to kolika je procenjena vrednost javne nabavke;

2) Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci, visina takse se u svim vrstama postupaka javnih nabavki (osim u postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), određuje prema ponuđenoj ceni ponuđača kome je dodeljen ugovor, pa ako ta cena ne prelazi 80.000.000 dinara taksa iznosi 80.000 dinara, a ako ta cena prelazi 80.000.000 dinara, taksa iznosi 0,1 % te cene.

3) Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporavaju sve radnje naručioca preduzete posle isteka roka za podnošenje ponuda (prijava), izuzev odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, visina takse se u svim vrstama postupaka javnih nabavki (osim u postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), određuje prema procenjenoj vrednosti javne nabavke, pa ako ta vrednost ne prelazi 80.000.000 dinara taksa iznosi 80.000 dinara, a ako ta vrednost prelazi 80.000.000 dinara taksa iznosi 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke.

4. Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke koji oblikovan po partijama:

1) Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka javne nabavke, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili prijava, odnosno sadržina konkursne dokumentacije ili druge radnje naručioca preduzete pre isteka roka za podnošenje ponuda (prijava), taksa iznosi 80.000 dinara u svim vrstama postupaka javnih nabavki (osim u postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), bez obzira na to kolika je ukupna procenjena vrednost javne nabavke (zbir procenjenih vrednosti svih partija) i bez obzira na to kolika je procenjena vrednost pojedinačne partije u kojoj se podnosi zahtev za zaštitu prava;

2) Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporavaju sve radnje naručioca preduzete posle isteka roka za podnošenje ponuda (prijava), uključujući i odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci i odluku o obustavi postupka javne nabavke, visina takse se u svim vrstama postupaka javnih nabavki, osim u postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, određuje prema ukupnoj procenjenoj vrednosti javne nabavke (zbir svih partija), bez obzira na procenjenu vrednost pojedinačne partije u kojoj se podnosi zahtev za zaštitu, pa ako ukupna procenjena vrednost javne nabavke ne prelazi 80.000.000 dinara taksa iznosi 80.000 dinara, a ako ukupna procenjena vrednost javne nabavke prelazi 80.000.000 dinara taksa iznosi 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke.

2017-10-09T10:08:24+00:00