1. Opšta sednica, 12.04.2013. godine – 1. stav (član 172. ZJN/2012)

//1. Opšta sednica, 12.04.2013. godine – 1. stav (član 172. ZJN/2012)

Za postupke javnih nabavki, koji su započeti po Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2008), postupak zaštite prava sprovodi se po odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2008).

Obrazloženje:

Imajući u vidu da je članom 172. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012), predviđeno da se na postupke javnih nabavki započete do dana početka primene ovog zakona primenjuju propisi po kojima su započeti, a budući da se postupak zaštite prava ne može odvojiti od postupka javne nabavke, odnosno postupak javne nabavke nije okončan dok ne bude okončan pokrenuti postupak zaštite prava, proizilazi da će se i na postupak zaštite prava, u ovim slučajevima, primenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2008), koji se primenjuje na postupak javne nabavke.

2017-10-09T10:08:24+00:00